Nghĩ về Đảng

Mùa xuân Canh Ngọ 83 năm trước, Đảng ta ra đời. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Tổ quốc đã được độc lập, non sông thu về một mối, nhân dân thoát cảnh nô lệ, đã và đang được hưởng thành quả của công cuộc đổi mới. Xuân mới về thổi luồng sinh khí đến khắp mọi miền đất nước, gie niềm tin yêu và hy vọng vào tương lai của dân tộc Việt Nam. Nhân dịp này, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng ghi lại suy nghĩ của một số quần chúng về Đảng.

Thực hiện chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc ở Lào Cai

Là một tỉnh thuộc vùng Tây Bắc có 27 dân tộc anh em sinh sống, Lào Cai được thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn, theo Quyết định 1592/QĐ-TTg ngày 12-10-2009 của Thủ tướng Chính phủ. Sau 2 năm triển khai thực hiện, Lào Cai đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng .  

Giúp nhau thoát nghèo từ việc học Bác

Làm gì để giúp nhau có điều kiện thoát nghèo, khó khăn, phải đi vay lãi cao hay có cách nào để phụ nữ thiếu vốn muốn phát triển kinh tế được tiếp cận vốn vay ưu đãi? Đó là một trong những nội dung được bàn khá sôi nổi trong những buổi sinh hoạt của phụ nữ tổ 11, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, Sơn La. Thế rồi, học và làm theo lời Bác, phụ nữ nơi đây đã tìm ra hướng giúp nhau thoát nghèo hiệu quả...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất