Dân vận khéo về bảo vệ môi trường ở Nghĩa Lộ, Yên Bái

Xác định tiêu chí môi trường là tiêu chí khó trong lộ trình về đích xây dựng thị xã văn hóa du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013-2020, bên cạnh chỉ đạo những giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường đã được triển khai, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) và các cấp ủy đã và đang lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo gắn với bảo vệ môi trường, phát huy hiệu quả tích cực.

Nghĩa Lộ nhân rộng mô hình dân vận khéo

Xây dựng mô hình dân vận khéo sát với tình hình thực tế của địa phương; tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương cách làm hay, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhân rộng những mô hình dân vận khéo hiệu quả là điểm nổi bật ở  thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) sau gần 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 08 của Thị ủy Nghĩa Lộ về “Tăng cường sự lãnh đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo giai đoạn 2012-2015.”

Các cấp ủy ở Đắk Nông lãnh đạo làm tốt công tác dân vận

Tỉnh Đắk Nông nằm ở cửa ngõ phía tây nam của Tây Nguyên. Sau hơn mười năm tái lập tỉnh, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã được nâng lên. Trong đó hiệu quả từ công tác dân vận đóng vai trò rất quan trọng, góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội trong toàn tỉnh.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất