Đảng bộ huyện Yên Định (Thanh Hóa) lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Chúng tôi về huyện Yên Định - một điển hình trong xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa giữa nắng tháng 5 rát bỏng, bên triền sông Mã, lúa trĩu bông trải dài như dải lụa vàng tít tắp, những con đường bê tông phẳng lỳ nối những cánh đồng mẫu lớn được làm nên từ ý Đảng lòng Dân.

Mô hình giúp đỡ xã nghèo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên

Quán triệt Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 14-2-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên và Kế hoạch số 55-KH/ĐUK ngày 21-2-2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Phú Yên đã phối hợp với lãnh đạo Viện đề ra kế hoạch, xây dựng mô hình giúp đỡ xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, Phú Yên.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất