Cảnh giác với những tin giả, xấu độc trong phòng, chống dịch COVID-19

Tình hình dịch COVID-19 những ngày gần đây đang diễn biến rất phức tạp ở nhiều địa phương trong cả nước. TP. Hồ Chí Minh đã kéo dài thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ. Từ 6 giờ ngày 24-7, TP. Hà Nội đã có quyết định thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ trên phạm vi toàn thành phố. Trạng thái xã hội căng như dây đàn. Chỉ cần có một thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch dù là tích cực hay giả tạo, xấu độc đều có thể được lan truyền mạnh mẽ, nhanh chóng trên mạng xã hội, đến mọị ngõ ngách, người dân. Ngày 23-7, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Văn bản số 2765/BTTTT-PTTH&TTĐT về việc thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ và tăng cường xử lý tin giả, sai sự thật về COVID-19 trên mạng gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cá nhân hóa nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, giữ nghiêm kỷ luật trong phòng, chống dịch

Hai tháng vừa  qua, các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, chủ động triển khai kịp thời nhiều chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch lần thứ 4 có quy mô lớn, mức độ lây lan nhanh nhất từ trước đến nay với diễn biến rất phức tạp, khó lường ở khá nhiều địa phương, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch, đời sống, sức khoẻ của nhân dân và hoạt động sản xuất - kinh doanh. Ngày 21-7, Thường trực Ban Bí thư đã có điện gửi Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20-7-2021 Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thể chế hóa một phương châm, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Vận hội cất cánh

Chúng ta đang ở trong một thời kỳ đặc biệt của lịch sử dân tộc. Mùa xuân này Đảng ta khai hội lần thứ XIII. Một Đại hội có tầm quan trong đặc biệt, mở đầu thập kỷ thứ 3 của thế kỷ 21, bàn giao thế hệ lãnh đạo, trong thế nước đang lên, hoạch định một đường băng lớn cho dân tộc bay lên hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. ...

Quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 11-QÐi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất