Đoàn công tác của Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Ban Nội chính Trung ương.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ cho thấy, công tác văn thư, lưu trữ của Ban Nội chính Trung ương đã đạt được một số kết quả quan trọng. Ban đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản của Đảng, Nhà nước và của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật Nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ; Ban đã ban hành một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ như: Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ; Quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; Hướng dẫn về lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan; Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Ban… Văn bản đi, văn bản đến, văn bản mật được đăng ký, quản lý chặt chẽ, khoa học, đúng quy định, bảo đảm bí mật thông tin tài liệu; thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Ban được thực hiện đúng quy định; công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan tiếp tục được thực hiện nền nếp; công tác kiểm tra, hướng dẫn và tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin được Ban chủ động tổ chức thường xuyên; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ được tăng cường; lưu trữ cơ quan đã thu thập và chỉnh lý hoàn chỉnh tài liệu lưu trữ của Ban giai đoạn 2013-2015, tài liệu từ năm 2016 đến nay được chỉnh lý sơ bộ; Ban đã xây dựng được các công cụ quản lý và tra tìm tài liệu trong kho; tài liệu được sắp xếp khoa học, phục vụ kịp thời các yêu cầu khai thác, sử dụng tài liệu; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ được thực hiện đúng quy định. Đồng thời, Đoàn công tác cơ bản nhất trí với một số khó khăn, tồn tại cần khắc phục trong công tác văn thư, lưu trữ của Ban.

Đoàn công tác Cục Lưu trữ kiểm tra tại bộ phận văn thư, Văn phòng Ban Nội chính Trung ương.

Đoàn công tác Cục Lưu trữ kiểm tra tại bộ phận văn thư, Văn phòng Ban Nội chính Trung ương.

Đồng chí Tạ Văn Giang - Chánh Văn phòng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Tạ Văn Giang - Chánh Văn phòng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.


Đồng chí Hoàng Anh Tuấn- Cục trưởng Cục Lưu trữ phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Lưu trữ phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã trao đổi và đề nghị lãnh đạo Văn phòng Ban tham mưu cho Lãnh đạo Ban tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để làm tốt công tác văn thư, lưu trữ và công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ thời gian tới. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất