Cà Mau: Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với thanh niên
Các đại biểu và các đoàn viên thanh niên tham dự Chương trình đối thoại.

Các đại biểu và các đoàn viên thanh niên tham dự Chương trình đối thoại.

Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 2-5-2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, chương trình đối thoại nhằm phổ biến rộng rãi và định hướng cho thanh niên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh liên quan đến thanh niên; đồng thời, nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng của thanh niên; để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước đối với thanh niên; tạo điều kiện để thanh niên phát huy vai trò xung kích, nâng cao năng lực, nhận thức về chuyển đổi số, thương mại điện tử góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, hay còn gọi là Cách mạng Công nghiệp 4.0 là một xu thế lớn, ảnh hưởng mạnh mẽ hầu hết các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đời sống văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh; tạo ra nhiều cơ hội và thách thức đối với nước ta nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng. Điều đó đòi hỏi phải xây dựng và phát triển những tài năng mới, đặc biệt là đội ngũ thanh niên, bởi vì thanh niên là “người chủ tương lai của nước nhà”, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, những công trình phần việc thiết thực của tuổi trẻ tỉnh nhà trong công cuộc thực hiện công tác chuyển đổi số quốc gia; là người tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước một cách bền vững.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt (giữa), đồng chí Nguyễn Hoàng Đạo và đồng chí Huỳnh Ngọc Sang chủ trì Chương trình đối thoại với thanh niên.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt (giữa), đồng chí Nguyễn Hoàng Đạo và đồng chí Huỳnh Ngọc Sang chủ trì Chương trình đối thoại với thanh niên.

Thông qua buổi gặp gỡ, đối thoại, nhằm tạo điều kiện để thanh niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình liên quan đến các lĩnh vực trong đời sống xã hội; đặc biệt là chuyển đổi số. Đồng thời, là nơi để lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên. Chương trình đối thoại xoay quanh các nội dung: Việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; phòng chống tệ nạn xã hội; công tác chuyển đổi số; chính sách thu hút nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; công tác hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp; chính sách hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên thực hiện công tác chuyển đổi số; việc định hướng và xử lý thông tin trên mạng xã hội; các vấn đề chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, cơ chế chính sách thu hút nguồn nhân lực trẻ cho địa phương; chế độ, chính sách cho đoàn viên, thanh niên; công tác hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua buổi đối thoại hôm nay các cơ quan chức năng của tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp, thông tin gợi mở hỗ trợ thanh niên tháo gỡ khó khăn góp phần bồi dưỡng thêm khát vọng vươn lên lập nghiệp, khởi nghiệp trong thanh niên; tạo điều kiện cho thanh niên có thêm nhiều môi trường tiếp tục cống hiến cho công tác chuyển đổi số quốc gia; góp phần trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Khỏe, Bí thư đoàn Phường 2, thành phố Cà Mau tham gia phát biểu ý kiến tại Chương trình đối thoại.

Đồng chí Nguyễn Văn Khỏe, Bí thư đoàn Phường 2, thành phố Cà Mau tham gia phát biểu ý kiến tại Chương trình đối thoại.

Phát biểu tại Chương trình đối thoại, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở ngành, UBND các huyện, thành phố cần đặc biệt quan tâm triển khai một số quy định về thanh niên, các luật liên quan thanh niên để đoàn viên thanh niên nắm và hiểu rõ những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà Nước; triển khai, thực hiện ghiêm Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Tỉnh đoàn về giải quyết việc làm, đào tạo nghề, thực hiện chuyển đổi số để đoàn viên thanh niên có cơ hội tiếp cận khởi nghiệp, có việc làm… đóng góp trình độ, kiến thức của mình cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế tỉnh nhà; đồng thời, quan tâm triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia gắn hỗ trợ đoàn viên, thanh niên lập thân, lập nghiệp.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Chương trình đối thoại.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Chương trình đối thoại.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt đề nghị đoàn viên, thanh niên cần chủ động học tập, nghiên cứu, rèn luyện để hoàn thiện và phát triển kỹ năng sống, phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; nuôi dưỡng hoài bão để phát triển bản thân, giúp đỡ gia đình; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, xây dựng lối sống lành mạnh, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, cán bộ đoàn viên, thanh niên; chủ động tham mưu, góp ý với cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về các giải pháp giúp thúc đẩy công tác chuyển đổi số và trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; chủ động tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, đặc biệt là phát huy tính tiên phong, tinh thần xung kích, tình nguyện, đi đầu trong các phong trào, hoạt động của địa phương; góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất