Thị ủy Tân Uyên (Bình Dương) triển khai Đề án “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh”
Thị xã Tân Uyên phấn đấu 100% tuyến đường, ngõ hẻm do xã, phường quản lý được chăm sóc, bảo quản, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường...

Thị xã Tân Uyên phấn đấu 100% tuyến đường, ngõ hẻm do xã, phường quản lý được chăm sóc, bảo quản, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường...

Theo đó, thị xã Tân Uyên phấn đấu đến năm 2025, 70 - 80% phường đạt tiêu chuẩn văn minh đô thị; 2 xã Bạch Đằng và Thạnh Hội đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng làng thông minh xã Bạch Đằng; 70 - 80% xã, phường có trung tâm văn hóa - thể thao; trên 96% hộ gia đình, trên 90% khu phố, ấp, khu nhà trọ, khu chung cư, khu nhà ở xã hội được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 80% các chợ, trung tâm thương mại thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh, sạch - đẹp - an toàn; chỉnh trang, xây dựng 100% văn phòng khu phố, ấp đạt chuẩn quy định; 100% tuyến đường, ngõ hẻm do xã, phường quản lý được chăm sóc, bảo quản, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, thị xã sẽ đầu tư trang bị thùng rác thông minh, xây dựng nhà vệ sinh công cộng tại công viên, trên các tuyến đường nơi tập trung đông người; rà soát các quỹ đất công, đất giải tỏa để chỉnh trang, cải tạo thành công viên, hoa viên, khu vui chơi công cộng phục vụ cho người dân. 

Để triển khai đề án, thị xã Tân Uyên sẽ thực hiện các giải pháp như: Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, quản lý của chính quyền các cấp. Mỗi xã, phường, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã nghiên cứu chọn một mô hình về xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh hoặc mô hình về bảo vệ môi trường, văn hóa an toàn giao thông... để chỉ đạo điểm thực hiện; nhân rộng các mô hình hiệu quả trên toàn thị xã. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất