Huyện Đầm Dơi: Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề
Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thanh Hài, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo kết quả phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể chính trị - xã hội huyện định kỳ dự sinh hoạt chi bộ ấp, khóm; việc sinh hoạt chuyên đề của chi bộ 6 tháng đầu năm 2022.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách đảng bộ các xã, thị trấn; đồng thời phân công 36 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể chính trị xã hội huyện định kỳ dự sinh hoạt chi bộ ấp, khóm để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Các đồng chí được phân công dự sinh hoạt chi bộ đã dành thời gian thông tin tình hình thời sự về chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và của huyện; kịp thời định hướng dư luận các vấn đề được xã hội quan tâm; tham gia, trao đổi, góp ý với chi bộ về nội dung sinh hoạt của chi uỷ, chi bộ; lắng nghe ý kiến, kiến nghị, đề xuất phản ánh từ cơ sở, nhất là các ý kiến phản hồi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh và của huyện liên quan đến cơ sở. Sau khi dự sinh hoạt chi bộ, các đồng chí đã báo cáo thực trạng chất lượng sinh hoạt chi bộ gửi về Ban Tổ chức Huyện ủy theo dõi, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy. Có thể nói, việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể chính trị - xã hội huyện định kỳ dự sinh hoạt chi bộ ấp, khóm là một trong những giải pháp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư trong giai đoạn hiện nay.

Về nội dung triển khai thực hiện sinh hoạt chuyên đề, qua triển khai thực hiện, nhìn chung các đảng ủy, chi bộ đã tổ chức sinh hoạt những chuyên đề thiết thực, cụ thể gắn với nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện thực tế từng chi bộ. Đây là hình thức sinh hoạt đem lại sinh khí mới trong sinh hoạt đảng, được cán bộ, đảng viên đồng tình, đánh giá cao.

Tại buổi làm việc có 9 ý kiến phát biểu thảo luận của đại biểu về những khó khăn, hạn chế trong việc sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề, đồng thời đề xuất những giải pháp, cách làm hay trong quá trình thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Huỳnh Văn Hiền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời chỉ đạo một số nội dung thực hiện trong thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy xã, thị trấn và các đồng chí được phân công dự sinh hoạt thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; tăng cường theo dõi, hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt đối với đơn vị phụ trách, kịp thời nắm bắt và phản ánh đến cấp thẩm quyền để giải quyết những khó khăn ở cơ sở. Đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy quan tâm thực hiện sinh hoạt chuyên đề, đăng ký nội dung và báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định. Nội dung sinh hoạt chuyên đề cần bám sát hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; thường xuyên phê bình nhắc nhở những chi bộ sinh hoạt không đúng quy định; khuyến khích, động viên những điển hình tiên tiến. Các đồng chí được phân công định kỳ dự sinh hoạt chi bộ ấp, khóm; tập trung nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của Trung ương về sinh hoạt chi bộ, tạo sự thống nhất trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ấp, khóm.

Đồng chí Huỳnh Văn Hiền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Huỳnh Văn Hiền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu tại buổi làm việc.

Qua buổi làm việc, giúp các đồng chí được phân công định kỳ dự sinh hoạt chi bộ ấp, khóm, lãnh đạo Đảng ủy, Bí thư chi bộ trực thuộc Huyện ủy nâng cao nhận thức về nội dung sinh hoạt chi bộ, chuyên đề. Đồng thời kịp tháo gỡ những khó khăn trong sinh hoạt chi bộ ở ấp, khóm trong thời gian qua, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất