Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng

Toàn cảnh Đại hội.


Cùng dự có các đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải; các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Quân khu 9; lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng qua các thời kỳ; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trong khu vực; các cán bộ lão thành cách mạng, các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động của tỉnh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng khóa XIII cho biết, Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, trong thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội 646 chi, đảng bộ cơ sở và 15 Đảng bộ cấp trên cơ sở. Các đại hội đã diễn ra dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đúng với nguyên tắc, Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương. Cùng với quá trình tổ chức đại hội; các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, ngành chức năng đã chỉ đạo, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tập trung phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục ảnh hưởng hạn, xâm nhập mặn đầu năm 2020, quyết tâm cùng với cả nước thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành đúng nguyên tắc, quy định, Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Các văn kiện Đại hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, có tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm từ Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân. Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình, trên tinh thần thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, các quan điểm, quy định của Đảng về công tác cán bộ và bám sát yêu cầu, đòi hỏi của thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các nội dung chuẩn bị cho Đại hội của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được Bộ Chính trị đánh giá cao và thống nhất cho Đảng bộ tỉnh tiến hành tổ chức Đại hội.

          Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội.

          Báo cáo nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đạt nhiều thành tựu quan trọng. Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 đột phá chiến lược và tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả tích cực. Kinh tế tăng trưởng bình quân 6,15%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đã thúc đẩy sản xuất phát triển theo hướng liên kết, sản xuất sạch, an toàn gắn với bao tiêu, xuất khẩu. Giá trị sản xuất tăng từ 140 triệu đồng/ha (năm 2015) lên 185 triệu đồng/ha (năm 2020). Năng suất, sản lượng lúa vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, trong đó lúa đặc sản chiếm 52% tổng sản lượng, tăng 16,3% so với năm 2015 (vượt 9% chỉ tiêu Nghị quyết); lúa ST24 được vinh danh "Top 3 gạo ngon nhất thế giới" tại Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ 3; lúa ST25 đạt giải nhất Cuộc thi "Gạo ngon nhất thế giới" năm 2019. Phong trào nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ và đạt kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 50 xã (62,5%) đạt chuẩn nông thôn mới (chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội là trên 50%), 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (dự kiến cuối năm 2020 có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện Mỹ Xuyên đã đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã Ngã Năm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp không ngừng phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân gần 10%/năm. Tỉnh đã triển khai quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp. Trong đó, khu công nghiệp Trần Đề đã được Chính phủ phê duyệt; quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, tầm nhìn đến  năm 2030 (đến nay đã cấp chủ trương đầu tư cho 13 dự án, dự kiến đến tháng 10-2021 có 8 dự án đi vào hoạt động). Hoạt động thương mại, dịch vụ có bước chuyển biến tích cực; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 13,3%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng bình quân 11,2%/năm. Năm 2020, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.407 tỷ đồng (chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội là từ 3.000 đến 3.500 tỷ đồng). Trong 5 năm (2015-2020), toàn tỉnh đã thành lập mới 1.900 doanh nghiệp (tăng 47,2% so với nhiệm kỳ trước), tạo việc làm mới cho 35.000 lao động (gấp 2,4 lần so với nhiệm kỳ trước).

          Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển. Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo sắp xếp,  đầu tư mạng lưới trường  lớp, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, thông tin - truyền thông, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp phổ thông trung học duy trì ở mức cao. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu có chuyển biến tích cực. Công tác y tế ở cơ sở có sự chuyển biến về  chất; hiện có 97/109 trạm y tế xã (89%) có bác sĩ; 100% trạm y tế tổ chức khám, chữa bệnh có bảo hiểm y tế. Các chương trình y tế, phòng chống dịch bệnh được chú trọng thường xuyên; trên địa bàn tỉnh hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19. Chương trình giảm nghèo bền vừng giai đoạn 2015-2020 được triển khai đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm, trong đó hộ nghèo người dân tộc Khmer giảm  4%/năm. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho người có công.

          Tỉnh ủy chú trọng lãnh đạo kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc. Tội phạm hình sự và vi phạm pháp luật được kéo giảm; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

          Trong công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 80%; phát triển trên 2.000 đảng viên mới, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đề ra. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế trong các cơ quan Đảng, Mặt trận và đoàn thể đạt 95,6% kế hoạch đến năm 2021; trong các cơ quan hành chính nhà nước đạt 91% kế hoạch.

          Báo cáo cũng nêu rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu Đảng bộ và nhân dân Sóc Trăng đã đạt được trong những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Trong điều kiện xuất phát điểm thấp, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức trong những năm qua, nhưng Đảng bộ Tỉnh Sóc Trăng đã luôn biết cách phát huy truyền thống, đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong Tỉnh, cơ bản hoàn thành và một số chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Những thành tựu đó đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và tạo tiền đề quan trọng cho tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong những năm tới. Hình ảnh vùng đất, con người Sóc Trăng đã đẹp lại càng đẹp hơn, đã tốt lại càng tốt hơn, đã ấn tượng lại càng ấn tượng hơn trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

          Đồng chí Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ những mặt còn hạn chế cần được khắc phục và đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ những hạn chế, yếu kém, phân tích sâu sắc, thẳng thắn hơn về tất cả các mặt công tác, nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm rõ nét hơn về nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra các bài học quý, kinh nghiệm hay để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thật tốt trong nhiệm kỳ tới.

          Đồng chí Phạm Minh Chính phân tích làm rõ một số bài học: Phải giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân; thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức đủ tài, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; coi đó là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi; giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy; linh hoạt trong xử lý công việc và sâu sát, sáng tạo trong tổ chức thực hiện; bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan; lãnh đạo toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn khâu đột phá để tập trung thực hiện và thực hiện có hiệu quả, không dàn trải, thiếu tập trung, làm việc nào dứt việc đó.

          Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phạm Minh Chính gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm:

          Một là, tiếp tục giữ gìn, nâng niu, trân trọng, củng cố và vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Đoàn kết làm nên sức mạnh”, “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tạo thành sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển của tỉnh, trên cơ sở dựa vào nguồn lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản lâu dài và nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá. Bên cạnh đó, cần xác định động lực và nguồn lực cho phát triển trong giai đoạn mới là khơi dậy mạnh mẽ tình yêu quê hương đất nước, ý chí tự lực tự cường, không sợ hy sinh gian khổ, biến khó khăn, thách thức, nghèo khổ thành động lực, thành khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị, của toàn dân; tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần vào việc biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể; nhanh chóng đưa Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững; nhân dân ấm no, hạnh phúc, bình yên hơn trong thời gian tới.

          Hai là, tiếp tục xác định và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, coi trọng và tập trung thực hiện thật tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy; linh hoạt trong xử lý công việc và sâu sát, sáng tạo trong tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn. Công tác cán bộ là then chốt của nhiệm vụ then chốt, do vậy phải thường xuyên quan tâm đầu tư thích đáng, toàn diện, đồng bộ và chăm lo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, coi đó là yếu tố quyết định cho mọi thắng lợi. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên cơ sở nắm vững 5 nguyên tắc tổ chức hoạt động và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bằng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; tăng cường phân cấp phân quyền, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện tốt chức năng giám sát và quyết định những vấn đề lớn của địa phương. Củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền thân thiện, của dân, do dân và vì dân. Thực hiện nghiêm túc lời dạy của Bác Hồ: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh”. Tiếp tục cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

          Ba là, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ trung tâm. Lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh; nhu cầu thị trường, các ngành mới nổi và tăng năng suất lao động làm định hướng. Sự phát triển của Sóc Trăng trong thời gian tới phải đặt trong yêu cầu phát triển chung của đất nước, của vùng, nhưng lại phải phù hợp với tình hình, đặc điểm của Sóc Trăng. Vì vậy, Đại hội cần phân tích sâu sắc, xác định, nhận diện rõ hơn những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương được định vị trong mối tương quan chung của khu vực và cả nước. Trên cơ sở đó, thời gian tới, Tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, lấy phát triển hạ tầng, cải cách hành chính đồng bộ, hiện đại làm nền tảng; lấy giáo dục đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, sáng tạo và ứng dụng khoa học - công nghệ làm động lực. Chú ý huy động nguồn lực từ hợp tác công tư theo tinh thần của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư để phát triển hạ tầng kết nối giao thông liên vùng. Lãnh đạo toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn khâu đột phá phù hợp với đặc điểm tình hình và nhất là phù hợp với nguồn lực để thực hiện có hiệu quả, trọng tâm là 3 đột phá chiến lược: tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu. Đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường đào tạo nghề cho nông dân, nhất là cho đồng bào dân tộc Khmer; thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong công nghiệp, cần phát huy tuyến hành lang nam sông Hậu để phát triển công nghiệp kết hợp thương mại, dịch vụ; đặc biệt là tập trung phát triển đường ven biển và cảng biển Trần Đề thành cảng nước sâu cho cả vùng. Xây dựng vùng sản xuất công nghiệp tập trung, quy mô lớn phục vụ ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu. Tham mưu và triển khai hiệu quả quy hoạch về phát triển năng lượng, ưu tiên cơ chế chính sách phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; Trong nông nghiệp, cần cơ cấu lại và phát triển các ngành nông nghiệp khai thác được tối đa các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về thuỷ sản, lúa đặc sản, cây ăn trái, phù hợp với đặc điểm riêng có của Sóc Trăng về 3 vùng sinh thái mặn, lợ, ngọt riêng biệt. Đối với lĩnh vực dịch vụ, quan tâm phát triển du lịch trên cơ sở khai thác tiềm năng du lịch văn hoá, lễ hội, sinh thái, miệt vườn, sông nước, du lịch biển,... rất phong phú, đa dạng và đặc sắc.

          Bốn là, giữ gìn và phát triển văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững; trong đó lấy phát triển con người, đảm bảo và cải thiện dân sinh làm mục đích. Hết sức coi trọng giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng; gìn giữ và phát triển các giá trị văn hóa độc đáo của nhân dân bao đời nay trên vùng đất Sóc Trăng như nghệ thuật sân khấu Rô Băm, Đờn ca tài tử, Lễ hội Nghinh Ông…; đồng thời phát huy truyền thống cách mạng của các lớp đàn anh đi trước để xây dựng Sóc Trăng ngang tầm với tiềm năng, truyền thống lịch sử hào hùng, của văn hóa, đất và người nơi đây. Bên cạnh đó, Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer nhất cả nước (chiếm trên 30% dân số của tỉnh), do vậy phải thật sự chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy tối đa bản sắc văn hóa các dân tộc; quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là ở khu vực nông thôn và đồng bào Khmer; bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, thống nhất trong đa dạng của nền văn hóa dân tộc Việt Nam; cùng nhau chăm lo đời sống của nhân dân sao cho thật sự ấm no, hạnh phúc.

          Năm là, củng cố quốc phòng, an ninh là thường xuyên, trọng yếu, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Làm tốt công tác dân vận, an ninh dân tộc, tôn giáo; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống những âm mưu, hành vi lợi dụng tôn giáo, dân tộc để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; không để bị động, bất ngờ từ cơ sở. Bảo đảm an ninh chính trị các vùng trọng điểm; thực hiện phương châm bảo đảm an ninh, an toàn và an dân ở mọi nơi, mọi lúc. Nắm chắc tình hình trong nhân dân, nhất là những bức xúc tại cơ sở để kịp thời giải quyết có hiệu quả. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; thật sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là dân chủ ở cơ sở.

          Sáu là, trong những năm tới, dự báo bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thay đổi với diễn biến phức tạp, khó lường, có tác động nhiều mặt đến đất nước nói chung và Sóc Trăng nói riêng. Vì vậy, Đảng bộ Sóc Trăng cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố tác động; ngoài việc phát huy nội lực, Tỉnh cần chủ động tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban, bộ, các ngành, các địa phương trong cả nước. Nhân Đại hội hôm nay, tôi đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, thường xuyên phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Sóc Trăng thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Tỉnh đề ra; các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước, nhất là các tỉnh ủy, thành ủy trong vùng tích cực xây dựng và củng cố mối quan hệ liên kết, hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả với tỉnh Sóc Trăng để thúc đẩy cùng nhau phát triển, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau ấm no và hạnh phúc.

          Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, trong sáng, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; không để sót những đồng chí có đức, có tài và cũng không để lọt những người không xứng đáng vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.  Dân chủ, sôi nổi thảo luận, phản biện đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào văn kiện của Đảng trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, nhất là những mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo về xây dựng Đảng, về phát triển kinh tế - xã hội, về Điều lệ Đảng…  Sáng suốt lựa chọn để bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ, có khả năng đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự thành công của Đại hội, có khả năng tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.

          Chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đồng bào miền Trung, do thiên tai bão lũ gây ra, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị: "Những ngày này, đồng bào, chiến sĩ ở miền Trung đang phải hứng chịu thiên tai do bão lũ gây ra. Đại hội chúng ta xin gửi đến gia đình những người bị thiệt hại về người và của lời chia sẻ, chia buồn sâu sắc nhất và tình cảm cao đẹp của mình đến với đồng bào miền Trung ruột thịt trong thời khắc khó khăn này".

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, với 23 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, tỉnh Sóc Trăng phấn đấu đạt giá trị tăng trưởng kinh tế 8%/năm; cơ cấu kinh tế đến năm 2025 đạt tỷ trọng nông nghiệp 33% - công nghiệp, xây dựng cơ bản 26%, dịch vụ đạt trên 37%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 21%/năm; giá trị sản xuất trên 1 ha đến cuối nhiệm kỳ đạt 250 triệu đồng/ha; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21%/năm trở lên; thu ngân sách đến cuối nhiệm kỳ đạt 6.500 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 75 triệu đồng/người;85% số trường học trong tỉnh đạt chuẩn quốc gia; giảm bình quân 2-3% hộ nghèo/năm (trong đó hộ dân tộc Khmer giảm 3-4%/năm); 93% dân số sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung...

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thông qua 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Để tạo động lực cho Sóc Trăng phát triển nhanh và bền vững, trong nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh quyết tâm thực hiện 3 đột phá chiến lược: Một là, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng từng bước yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Hai là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Ba là, tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi trọng điểm; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư năng lượng, cảng biển, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các đô thị, hạ tầng du lịch, hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển kinh tế số.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 51 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đồng chí. Tại Kỳ họp thứ 1 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIII, Chủ HĐND tỉnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu tập trung cao.

Các đại biểu ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất