Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Cùng dự có đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương; Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Điểu K’ Ré, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Hồng Quang, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; lãnh đạo các tỉnh bạn. Các đại biểu dự Đại hội.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại biểu lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và 347 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 6,7 vạn đảng viên của toàn tỉnh về dự.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI đề ra. Tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm cao hơn bình quân chung của cả nước. Văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên; cải cách hành chính được đẩy mạnh; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước có chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc, lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, chế độ được nâng cao, tạo thêm thế và lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị vẫn còn một số hạn chế. Tại Đại hội này, cùng với việc tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội sẽ lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có phẩm chất chính trị, có ý chí, khát vọng và tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì sự nghiệp chung; có khả năng đoàn kết, quy tụ; có năng lực thực tiễn, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị để bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Đồng thời lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Hòa Bình khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày, nêu rõ: 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, đổi mới, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Kinh tế tăng trưởng khá và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các ngành, lĩnh vực sản xuất đều phát triển. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 7,59%, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt khoảng 63,8 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015 (cao hơn trung bình khu vực trung du và miền núi phía bắc, bằng khoảng 92% GDP bình quân đầu người của cả nước); tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 44,3%....

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu tổng quát: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ công chức ngang tầm nhiệm vụ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự. Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước; đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ và đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển của cả nước. 


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương và ghi nhận những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực vượt khó, đoàn kết, chung sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. 

Cùng với việc khẳng định những thành tựu đã đạt được, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, đồng chí Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại hội cần đánh giá đúng, đầy đủ những mặt còn hạn chế, yếu kém để từ đó có những giải pháp phù hợp, khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội phát huy cao nhất trí tuệ và trách nhiệm của mỗi đại biểu dự Đại hội thực hiện thật tốt các nội dung của Đại hội, tạo nên sự tin tưởng, phấn khởi của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà; sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, tạo thành phong trào thi đua mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, xây dựng Hòa Bình trở thành một tỉnh phát triển khá về kinh tế, có nền văn hóa đậm nét bản sắc các dân tộc thiểu số; đến năm 2025, kinh tế đạt mức trung bình của cả nước, năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ.


Đại biểu phát biểu tham luận tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung tham luận nhiều vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025 và đóng góp ý kiến vào các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. 


Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 52 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII.


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2015 -2020 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tối cùng ngày, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 12 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2015 -2020 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh và Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất