Hòa Bình: Phát huy vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng
Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác của Tỉnh ủy thăm, làm việc tại Báo Hòa Bình, ngày 19-6-2020.

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Xác định rõ nhiệm vụ, thời gian qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu bật ý nghĩa sự kiện chính trị trọng đại này trên các phương tiện truyền thông và tạo được khí thế vui tươi, phấn khởi, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Quá trình thực hiện cho thấy công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp có ý nghĩa đặc biệt: Không những giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu sâu, hiểu rõ về tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp, từ đó thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, mà còn góp phần đắc lực định hướng dư luận, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng - yếu tố then chốt tạo nên thành công của mỗi kỳ đại hội.

Với vai trò, trách nhiệm của một cơ quan báo chí tin cậy hàng đầu của tỉnh, Báo Hòa Bình nhận thức sâu sắc rằng: Cần phát huy sức mạnh truyền thông để góp phần đắc lực vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh. Trên thực tế, mỗi kỳ đại hội Đảng lại đặt ra những yêu cầu mới đối với báo chí khi thực hiện công tác tuyên truyền. Chính vì thế, ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác chuản bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Hòa Bình đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng; tích cực tham gia Tiểu ban tuyên truyền và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Là thành viên của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Báo Hòa Bình luôn xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong từng đợt tuyên truyền, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng chuyên môn, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Nhìn chung, công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp luôn bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, hoạt động tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đóng góp tích cực vào việc tổ chức thành công đại hội ngay từ cơ sở, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Hòa Bình.

Cụ thể, ngay từ đầu năm 2020, Ban Biên tập Báo Hòa Bình đã giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn, yêu cầu thực hiện các hoạt động tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp phải thường xuyên, thiết thực, đề cao tính thuyết phục, hiệu quả và có sự lan tỏa sâu rộng. Trong đó, chuyên mục "Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp” được khởi động từ đầu năm 2020, duy trì thường xuyên và chất lượng trên các số báo hằng ngày. Cùng với đó, nội dung tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp thường xuyên được lồng ghép trong các chuyên trang "Thời sự”, "Kinh tế”, "Chính trị”, "Xã hội”, "Phóng sự - ký sự”… của cả phiên bản báo in, điện tử và trang fanpage Báo Hòa Bình trên mạng xã hội. Đặc biệt, trong nỗ lực tăng cường công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Báo Hòa Bình đã phối hợp với các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện các số báo đặc biệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, triển khai hiệu quả 3 kế hoạch tuyên truyền trọng tâm liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp, gồm: Kế hoạch tuyên truyền về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch tổ chức tiếp nhận và đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.

Hiện nay, Báo Hòa Bình in xuất bản 6 kỳ/tuần, số lượng gần 7.000 tờ/kỳ, phát hành rộng khắp trong toàn tỉnh. Báo Hòa Bình điện tử duy trì tốt 3 phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Mường và trang truyền hình điện tử; đến nay đã có trên 220 triệu lượt người truy cập từ 176 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; số lượt truy cập khoảng 4 vạn lượt/ngày, bình quân trên 1 triệu lượt truy cập/tháng…

Hòa cùng dòng chảy thông tin, sự kiện diễn ra hằng ngày, Báo Hòa Bình đã kịp thời đăng tải thông tin chính thống, chính xác về các vấn đề liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Với sự vào cuộc đầy quyết tâm của Ban Biên tập, phóng viên và đội ngũ cộng tác viên rộng khắp trong toàn tỉnh, nội dung tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp được nêu bật trên Báo Hòa Bình với những điểm nhấn thông tin mang tính định hướng dư luận: Thể hiện tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phản ánh quyết tâm của hệ thống chính trị trong việc mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; phát hiện, biểu dương những điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước; phản ánh nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội XII của Đảng…

Có thể khẳng định, lượng thông tin khổng lồ trên các ấn phẩm của Báo Hòa Bình thời gian qua (trong đó nổi bật là dòng tin tức về đại hội đảng bộ các cấp) đã đáp ứng được các yêu cầu: "Thời sự - Chuẩn mực - Công tâm - Phong phú - Hấp dẫn”. Với việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Báo Hòa Bình đã phát huy vai trò quan trọng của báo chí, trở thành cầu nối hữu hiệu giữa các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất