Ra mắt Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII


Toàn cảnh buổi lễ.

Tới dự và chỉ đạo Lễ khai trương có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí thành viên Tiểu ban phục vụ Đại hội XIII của Đảng; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương và TP. Hà Nội; Các thành viên Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng; lãnh đạo, chuyên viên các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trang tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam - Đại hội XIII là kênh thông tin chính thống, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trang tin cung cấp dữ liệu, thông tin chính thống để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp cận tài liệu, góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các thông tin liên quan đến Đại hội; góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, bồi đắp niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trong giai đoạn mới.

Trang tin do Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp chỉ đạo, giao cho Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp, cập nhật thông tin như: Trung tâm báo chí Đại hội XIII; Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam... Đây là kỳ đại hội thứ năm liên tiếp (từ Đại hội IX của Đảng đến nay), Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam được giao nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng, vận hành Trang tin chính thức tuyên truyền Đại hội Đảng.

Với hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin, hình ảnh, video về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng cập nhật kịp thời và liên tục, Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trong nước và phóng viên báo chí nước ngoài quan tâm. Đặc biệt là đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế quan tâm Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai trương Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII.

Biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực của Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan liên quan trong việc tích cực, chủ động phối hợp xây dựng và đưa vào vận hành Trang tin điện tử này, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, trong thời gian tới, khi đi vào vận hành Trang tin cần tập trung tuyên truyền, giới thiệu, giúp bạn đọc nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền, giới thiệu nội dung văn kiện Đại hội XIII của Đảng, để bạn đọc hiểu đúng hơn về đường lối, quan điểm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước của Đảng ta. Đồng thời, trang tin phải trở thành diễn đàn trao đổi, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của bạn đọc về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Kịp thời đăng tải ý kiến của các tổ chức chính trị - xã hội, các cán bộ lão thành, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, kiều bào, các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trang tin cần chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương những điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả; hoạt động của các cấp, các ngành và nhân dân cả nước chào mừng Đại hội XIII của Đảng; phát huy hiệu quả vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin chính thống; bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; làm thất bại mọi thủ đoạn lợi dụng việc góp ý cho Đại hội để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ…

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng phát biểu chỉ đạo các cơ quan báo chí và Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu các nội dung cơ bản dự thảo các văn kiện Đại hội XIII; chuẩn bị tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các đồng chí đại biểu bấm nút chính thức khai trương Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII.

Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII sẽ được tuyên truyền bằng 6 thứ tiếng: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, trong đó các bài viết sẽ được thể hiện bằng các hình thức báo chí truyền thông hiện đại, đa phương tiện.

Riêng phần tiếng Việt, trang tin được sắp xếp gồm 8 chuyên mục, cụ thể là: Tin mới gồm 4 tiều mục (Thông tin Đại hội, Kết quả đại hội các cấp, Bạn bè quốc tế với Đại hội, Phong trào thi đua); Góp ý văn kiện Đại hội với 3 tiểu mục (Dự thảo văn kiện, Điểm mới trong dự thảo, Góp ý dự thảo văn kiện); Gặp gỡ đại biểu; Các kỳ đại hội với 2 tiểu mục (Từ Đại hội đến Đại hội, Tư liệu Văn kiện); Bàn tròn trực tuyến, Hỏi đáp, Truyền hình, Multimedia. Trang cũng thiết kế thêm 6 tiểu mục riêng gồm: Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Các đảng bộ trực thuộc Trung ương, Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội.

Đối với 5 tiếng nước ngoài: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, mỗi thứ tiếng gồm 4 chuyên mục, cụ thể là: Tin tức, Văn kiện Đại hội, Con số và sự kiện, Multimedia.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất