Kinh nghiệm sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ tỉnh Kiên Giang

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đảo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, nhận thức của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu sắc hơn và có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả.

Phong cách lãnh đạo sâu sát cơ sở

Sâu sát là một tính cách quan trọng, một tiêu chuẩn đo năng lực, phẩm chất của cán bộ. Do đó, việc học tập, rèn luyện và thực hiện phong cách sâu sát của Hồ Chí Minh đối với cán bộ là một nhu cầu khách quan và cấp thiết trong công tác xây dựng đảng và kiện toàn bộ máy nhà nước.

Thành phố Hồ Chí Minh trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đợt 1 giai đoạn 2015-2020.

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay.

Cán bộ, công nhân Ngành Than 50 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ

Ngày 15-11-1968, Bác Hồ đã gặp mặt và nói chuyện với đoàn đại biểu công nhân cán bộ ngành Than tại Phủ Chủ tịch. Người căn dặn: “Toàn thể công nhân và cán bộ phải có nhiệt tình cách mạng và tinh thần yêu nước rất cao, ý chí quyết đánh quyết thắng rất vững, phải đoàn kết nhất trí, phải có đầy đủ ý thức làm chủ nước nhà, làm chủ xí nghiệp, vượt khó khăn, nhằm tạo một mục đích chung là sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc”.

Sức lan tỏa từ học và làm theo Bác ở Chi bộ Báo chí tại Pháp

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, được Chi bộ xác định là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt. Nhìn lại chặng đường qua, Chi bộ đã lãnh đạo các cơ quan thường trú hoàn thành khối lượng công việc lớn, nhiều hoạt động nổi bật với nhiều kết quả đáng khích lệ.

Ðảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh khắc ghi ân tình và thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chi Minh

Bắc Ninh là tỉnh giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, cửa ngõ phía bắc của Thủ đô Hà Nội, trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ - Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, trong quy hoạch vùng Thủ đô. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho Ðảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh tình cảm đặc biệt và sự quan tâm sâu sắc, Người đã 18 lần về thăm Bắc Ninh; riêng trong hai năm 1958, 1959 Bắc Ninh có năm lần vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm.

Kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Quân chủng Hải quân

Hơn hai năm qua, bằng những cách làm sáng tạo, với những mô hình cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quân chủng Hải quân đã đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và xây dựng Quân chủng vững mạnh toàn diện, tiến thẳng lên hiện đại.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất