Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế học và làm theo gương Bác

Những năm qua nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các Kế hoạch 28, 43 và 73 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà mỗi đơn vị đề ra; khó khăn trong sản xuất kinh doanh từng bước được khắc phục. Việc làm và đời sống người lao động được ổn định, cải thiện; khối đoàn kết trong Đảng, trong từng cơ quan, đơn vị cũng như sự phối hợp giữa cấp ủy, người quản lý đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường.

Hiệu quả cuộc vận động “Nghĩa tình đồng chí” của Đảng bộ huyện Châu Thành (Đồng Tháp)

Đến nay, Cuộc vận động “Nghĩa tình đồng chí” của Đảng bộ huyện Châu Thành đã đạt kết quả tích cực, góp phần hỗ trợ cất nhà cho 20 đảng viên, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 22 đảng viên, hỗ trợ vốn vay không lãi suất trong vòng 24 tháng cho 17 đảng viên… với tổng kinh phí hỗ trợ trên 806 triệu đồng.

“Công trình dân sinh, thắm tình đồn - xã” - Mô hình cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đi vào cuộc sống nơi biên cương phía Bắc Tổ quốc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã cụ thể hóa bằng những mô hình, cách làm hay, phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực. Mô hình “Công trình dân sinh, thắm tình đồn - xã” là một trong những điển hình của việc làm sáng tạo đó.

Lan tỏa việc học tập và làm theo gương Bác ở Phước Sơn (Quảng Nam)

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn đã xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện.

Hiệu quả từ việc học tập và làm theo gương Bác ở Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bắc Hà (Lào Cai)

​Với phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai), góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị tại đơn vị theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Phú Yên nhân rộng những mô hình mới trong học và làm theo Bác

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc thường xuyên và đi vào nền nếp của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Thanh Hóa: Lan tỏa những giá trị từ việc học và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở ở Thanh Hóa đã cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, đổi mới, sáng tạo, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành. Qua đó đã có tác động tích cực đến rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách của người cán bộ, đảng viên; tạo chuyển biến rõ nét trong tác phong, lề lối làm việc và thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên; đồng thời góp phần giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc, nổi cộm tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất