Ánh sáng ở vùng cao

Loạt bài "Ánh sáng ở vùng cao" của tác giả ALăng Ngước (Báo Quảng Nam) đoạt Giải B - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng). Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Cơ chế nào bảo vệ cán bộ dám "xé rào" vì dân, vì nước?

Loạt bài 5 kỳ "Cơ chế nào bảo vệ cán bộ dám "xé rào" vì dân, vì nước?" của nhóm tác giả Báo Điện tử Dân Việt đoạt Giải Khuyến khích - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Thu hồi tài sản tham nhũng - Những vấn đề đặt ra

Tác phẩm "Thu hồi tài sản tham nhũng - Những vấn đề đặt ra" của tác giả Bùi Thị Thu Huyền (Tạp chí Nội chính) đoạt giải B - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng). Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Quyết liệt, gần dân của người đứng đầu tạo đổi mới cho công tác phát triển Đảng

Loạt bài “Quyết liệt, gần dân của người đứng đầu tạo đổi mới cho công tác phát triển Đảng” của nhóm tác giả Hùng Võ - Xuân Quảng - Tùng Lâm đăng trên Báo Điện tử VietnamPlus đã đoạt Giải C - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII: Từ "chiếc gương soi" đến những dấu ấn đột phá

Loạt bài "5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII: Từ "chiếc gương soi" đến những dấu ấn đột phá" của nhóm tác giả Tấn Tuân - Hoàng Tiến - Bá Hiên - Hồng Thạnh (Báo Quân đội nhân dân) đoạt Giải B - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng). Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII: Đảng tự “sửa mình”

Loạt bài Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII: Đảng tự "sửa mình" của tác giả Phạm Giang (Tạp chí Xây dựng Đảng) đoạt giải Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng

Loạt bài “Ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng” của tác giả Cao Hồng, Xuân Mai (Báo Công an nhân dân) đoạt Giải Khuyến khích - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - Khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm

Chuyên đề “Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh – Khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm” của nhóm tác giả Mai Thủy - Thu Hà - Đình Nhất - Thiên Vỹ - Huy Tùng đăng trên Báo Hà Tĩnh đã đoạt Giải C - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

“Giữ chân” đảng viên xuất ngũ, bài toán khó cần có lời giải

Loạt bài "“Giữ chân” đảng viên xuất ngũ, bài toán khó cần có lời giải" của Nhóm Phóng viên đăng trên Báo Quân khu Bốn đã đoạt Giải Khuyến khích - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Luận chứng phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái hiện nay về hình ảnh và tư tưởng Hồ Chí Minh

Loạt bài “Luận chứng phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái hiện nay về hình ảnh và tư tưởng Hồ Chí Minh" của tác giả Lê Trung Kiên đăng trên Tạp chí Cộng sản đã đoạt Giải Khuyến khích - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất