Khát vọng hùng cường

Loạt bài: Khát vọng hùng cường của tác giả: Khắc Trường đăng trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoạt Giải Khuyến khích - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Chùm bài 2 kỳ "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII" của nhóm tác giả: Trần Minh - Hoàng Quý - Thái Hà - Văn Tuân (Ban Tổ chức Trung ương) đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng đã đoạt Giải A - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ

Loạt bài 4 kỳ “Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ” của nhóm phóng viên Báo Cần Thơ Khmer ngữ đăng trên Báo Cần Thơ đoạt Giải Khuyến khích - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Mạn đàm về tình trạng nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị

Loạt bài “Mạn đàm về tình trạng nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” của tác giả Ma Văn Kháng đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng đã đoạt Giải C và Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Những cống hiến thầm lặng của cán bộ cơ sở

Loạt bài 3 kỳ “Những cống hiến thầm lặng của cán bộ cơ sở” của tác giả Hoàng Tuyết đăng trên Báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam) đoạt Giải Khuyến khích - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Bảo vệ “vùng xanh” trên không gian mạng

Loạt bài “Bảo vệ “vùng xanh” trên không gian mạng” của tác giả Hồng Châu đăng trên Báo Bình Thuận đã đoạt Giải Khuyến khích - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

“Bất tuân dân sự” hay là chiêu trò kích động, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị

Tác phẩm ““Bất tuân dân sự” hay là chiêu trò kích động, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị” của tác giả Nguyễn Vũ Hoàng đăng trên Tạp chí Cộng sản đã đoạt Giải C và Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Đảng mạnh là do chi bộ tốt

Loạt bài “Đảng mạnh là do chi bộ tốt” của nhóm tác giả Đức Chuyên - Khánh Ly - Thành Duy - Hoài Thu đăng trên Báo Nghệ An đã đoạt Giải C - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Giải “bài toán khó” trong đánh giá cán bộ

Loạt bài “Giải “bài toán khó” trong đánh giá cán bộ” của tác giả Đỗ Anh đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng đã đoạt Giải C và Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

Loạt bài “Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo” của nhóm tác giả Hà Quý - Mai Thuỷ - Minh Anh đăng trên Báo Nhân Dân đã đoạt Giải C - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất