Lựa chọn nhân sự khóa XIII: Ðừng thấy đỏ tưởng là chín

Loạt bài "Lựa chọn nhân sự khoá XIII: "Đừng thấy đỏ tưởng là chín" của nhóm tác giả: Văn Kiên - Luân Dũng - Huy Thịnh - Nguyễn Thành, Báo Tiền phong, đoạt Giải C - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Xây dựng “pháo đài” của Đảng ở biên giới

Loạt bài 5 kỳ Xây dựng “pháo đài” của Đảng ở biên giới của tác giả Hải Luận, Báo Biên Phòng, đoạt Giải Khuyến khích - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Khi Đảng ở trong tim

Loạt bài “Khi Đảng ở trong tim” của tác giả Nguyên Chương, Báo Ấp Bắc đoạt Giải Khuyến khích - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Loạt bài 4 kỳ “Khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung” của nhóm tác giả: Dương Mộng Huyền, Trần Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Thanh Mai, Hoàng Thị Quý (Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương) đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng đoạt Giải Khuyến khích - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

“Ngọn lửa hồng” nơi biên ải

Tác phẩm "Ngọn lửa hồng" nơi biên ải của nhóm tác giả Phú Sơn, Trọng Hải, Nguyễn Minh - Báo Quân đội Nhân dân, đoạt Giải Khuyến khích - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Hà Nội - Đường đến thành công

Loạt bài 5 kỳ "Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Hà Nội - Đường đến thành công" của tác giả Hương Ly, Nguyễn Hoa - Báo Hà Nội Mới, đoạt Giải Khuyến khích - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Người Hà Nhì sắt son theo Ðảng

Loạt bài 3 kỳ "Người Hà Nhì sắt son theo Đảng" của tác giả Sầm Phúc, Báo Điện Biên Phủ, đoạt Giải Khuyến khích - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Gieo “hạt giống đỏ” ở doanh nghiệp ngoài nhà nước

Loạt bài 2 kỳ "Gieo “hạt giống đỏ” ở doanh nghiệp ngoài nhà nước" của tác giả Minh Nhân, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, đoạt Giải Khuyến khích - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Sức bật cho nghị quyết mở đường lớn

Loạt bài 4 kỳ "Sức bật cho nghị quyết mở đường lớn" của nhóm tác giả Trường Hà - Lệ Hằng, Báo Cao Bằng, đoạt Giải Khuyến khích - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Tiết kiệm theo Bác - Cách làm sáng tạo ở Bắc Ninh

Loạt bài 3 kỳ "Tiết kiệm theo Bác - Cách làm sáng tạo ở Bắc Ninh" của nhóm tác giả Tiến Vụ - Đỗ Xuan - Văn Phong, Báo Bắc Ninh, đoạt Giải Khuyến khích - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất