Kiểm soát việc thực thi quyền lực để ngăn ngừa suy thoái

Loạt bài 3 kỳ Kiểm soát việc thực thi quyền lực để ngăn ngừa suy thoái của tác giả Hà Hồng Hà Báo Nhân Dân đoạt giải Khuyến khích - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV -  năm 2019.

Doanh nghiệp sân sau – nguyên nhân và các hệ lụy

Tác phẩm "Doanh nghiệp sân sau – nguyên nhân và các hệ lụy" của tác giả Nguyễn Tiến Lập đăng trên Tạp chí Nội chính đoạt giải Khuyến khích - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV -  năm 2019.

Bản lĩnh người đảng viên trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù vô hình SARS-COV-2

Loạt bài "Bản lĩnh người đảng viên trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù vô hình SARS-COV-2" của nhóm Phóng viên Kinh tế - xã hội, Báo An ninh Thủ đô, đoạt Giải C - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Đổi thay trên một vùng biên

Loạt bài "Đổi thay trên một vùng biên" của nhóm tác giả: Phương Thuý - Tâm Giang, Báo Tây Ninh, đoạt Giải C - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Phát triển Đảng ở miền Tây Nghệ An

Loạt bài: "Phát triển Đảng ở miền Tây Nghệ An" của nhóm tác giả: Bách Hợp - Diệp Anh, Báo Đại biểu Nhân dân, đoạt Giải C - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

"Văn hóa chính trị và góc nhìn “đạo đức người cán bộ"

Loạt bài "Văn hoá chính trị và góc nhìn "đạo đức người cán bộ" của nhóm tác giả: Trung Nguyên - Hà Bình - Lan Ngọc, Báo Kinh tế và Đô thị, đoạt Giải C - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Loạt bài "Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng" của nhóm tác giả: Bắc Văn - Hoàng Vũ - Hồng Thiện - Ngô Tuấn - Hải Chung - Khánh Toàn - Lưu Lan Hương, Báo Nhân Dân, đoạt Giải C và Giải Tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về đại hội Đảng - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Điều động, luân chuyển cán bộ: Tầm nhìn chiến lược của Đảng

Loạt bài "Điều động, luân chuyển cán bộ: Tầm nhìn chiến lược của Đảng" của nhóm tác giả: Hữu Tuấn - Huy Hào - Hồ Hạ, Báo Đầu tư, đoạt giải C - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Tầm nhìn chiến lược, giải pháp đột phá đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

Loạt bài “Tầm nhìn chiến lược, giải pháp đột phá đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới” của nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh - Ngô Việt Anh - Nguyễn Xuân Bách - Trịnh Quốc Dũng - Bùi Thị Bông - Phạm Duy Khánh - Bùi Thị Lan - Vũ Duy Linh - Đồng Nguyên Anh - Bùi Văn Hoà, Báo Nhân Dân, đoạt giải C - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng). Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Cán bộ là gốc của mọi công việc

Loạt bài 4 kỳ: Cán bộ là gốc của mọi công việc của tác giả Hồng Nguyên – Anh Minh, Tạp chí Nhân quyền đoạt Giải C - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất