Khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Loạt bài "Khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm" của nhóm tác giả Lê Hiệp - Thái Sơn - Anh Vũ (Báo Thanh Niên) đoạt Giải B - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng). Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Công tác đảng, Công tác chính trị trong phòng, chống dịch Covid-19

Loạt bài "Công tác đảng, Công tác chính trị trong phòng, chống dịch Covid-19" của tác giả Văn Tuân, Hải Yến (Báo Quốc phòng Thủ đô) đoạt giải Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - ăm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Vững tay chèo, vượt sóng cả

Loạt bài “Vững tay chèo vượt sóng cả” của nhóm tác giả Thu Hà, Phạm Cường đăng trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoạt giải Khuyến khích - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Một đảng, tại sao không?

Tác phẩm "Một đảng, tại sao không?" của tác giả Nguyễn Hoài Bắc (Việt kiều Ca-na-đa) đoạt Giải B và Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng). Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Đồng bào ta ở nước ngoài: Gửi niềm tin về đất mẹ

Loạt bài “Đồng bào ta ở nước ngoài: Gửi niềm tin về đất mẹ” của nhóm tác giả Trâm Anh - Lê Sơn - Phạm Hưng - Khang Anh - Ngọc Lê - Tào Đạt đăng trên Tạp chí Thời đại đã đoạt Giải C - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Ánh sáng ở vùng cao

Loạt bài "Ánh sáng ở vùng cao" của tác giả ALăng Ngước (Báo Quảng Nam) đoạt Giải B - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng). Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Cơ chế nào bảo vệ cán bộ dám "xé rào" vì dân, vì nước?

Loạt bài 5 kỳ "Cơ chế nào bảo vệ cán bộ dám "xé rào" vì dân, vì nước?" của nhóm tác giả Báo Điện tử Dân Việt đoạt Giải Khuyến khích - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Thu hồi tài sản tham nhũng - Những vấn đề đặt ra

Tác phẩm "Thu hồi tài sản tham nhũng - Những vấn đề đặt ra" của tác giả Bùi Thị Thu Huyền (Tạp chí Nội chính) đoạt giải B - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng). Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Quyết liệt, gần dân của người đứng đầu tạo đổi mới cho công tác phát triển Đảng

Loạt bài “Quyết liệt, gần dân của người đứng đầu tạo đổi mới cho công tác phát triển Đảng” của nhóm tác giả Hùng Võ - Xuân Quảng - Tùng Lâm đăng trên Báo Điện tử VietnamPlus đã đoạt Giải C - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII: Từ "chiếc gương soi" đến những dấu ấn đột phá

Loạt bài "5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII: Từ "chiếc gương soi" đến những dấu ấn đột phá" của nhóm tác giả Tấn Tuân - Hoàng Tiến - Bá Hiên - Hồng Thạnh (Báo Quân đội nhân dân) đoạt Giải B - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng). Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Mới nhất

Xem nhiều nhất