Đại hội XIII của Đảng - Khát vọng vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

Tác phẩm ảnh: Đại hội XIII của Đảng - Khát vọng vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” của nhóm tác giả: Trí Dũng, Nhan Sáng, Thống Nhất, Lâm Khánh, Phương Hoa, Dương Giang đăng trên Báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam) đoạt Giải Khuyến khích - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Ổn định để phát triển - phát triển để ổn định

Loạt bài 5 kỳ "Ổn định để phát triển - phát triển để ổn định" của nhóm tác giả: Minh Nhâm - Tùng Sơn - Hoàng Thu - Minh Luận đăng trên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước đã đoạt Giải Khuyến khích - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Cờ Đảng soi sáng biên cương

Loạt bài “Cờ Đảng soi sáng biên cương” của nhóm tác giả Vân Anh, Ngô Khiêm đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng đã đoạt Giải Khuyến khích - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

“Diễn biến hòa bình” – “Loài cỏ độc”

Loạt bài “Diễn biến hòa bình – “Loài cỏ độc” của tác giả Thu Thủy đăng trên Báo Vĩnh Phúc đã đoạt Giải Khuyến khích - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

"Quên"… tái bổ nhiệm hàng chục cán bộ

Loạt bài “Quên"... tái bổ nhiệm hàng chục cán bộ” của nhóm tác giả Đình Lâm, Hồng Đăng đăng trên Báo Khánh Hòa đã đoạt Giải Khuyến khích - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Chủ động tiến công, chặt đứt gốc rễ tham nhũng

Loạt bài 5 kỳ "Chủ động tiến công, chặt đứt gốc rễ tham nhũng" của tác giả Huy Hào đăng trên Báo Đầu tư đã đoạt Giải A Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng - Cơ quan Thường trực Giải trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Phòng từ gốc, chống đến cùng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tham nhũng, tiêu cực

Loạt bài “Phòng từ gốc, chống đến cùng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tham nhũng, tiêu cực” của nhóm tác giả Trần Quân, Tuấn Dũng, Trịnh Tuyến, Hoàng Hà đăng trên chuyên đề An ninh Thủ đô - Báo Công an Nhân dân đã đoạt Giải Khuyến khích - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Cấp ủy thời 4.0

Loạt bài “Cấp ủy thời 4.0” của nhóm tác giả Đàm Thuần - Quỳnh Anh - Đỗ Lan đăng trên Báo Đắk Lắk đã đoạt Giải Khuyến khích - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo

Loạt bài 5 kỳ “Khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo” của nhóm tác giả: Ngọc Thanh - Lê Mậu Lâm - Bắc Văn - Việt Anh - Hồng Vân - Trịnh Dũng - Bông Mai - Thiên Lam - Văn Toán - Ngô Vương Anh - Đức Duy - Đăng Phi - Đông Hà - Nguyễn Trung - Thanh Phong - Minh Anh - Tấn Nguyên - Đặng Giang - Quang Dũng - Quang Thọ - Duy Linh đăng trên Báo Nhân Dân điện tử đã đoạt Giải A - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Hành trình hơn 20 năm đi tìm Hạt gạo ngon nhất thế giới

Phóng sự ảnh: Hành trình hơn 20 năm đi tìm hạt gạo ngon nhất thế giới của tác giả: Nguyễn Thanh Dũng, Báo Cà Mau đã đoạt Giải A - Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất