Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở Kim Sơn

Cán bộ là gốc, là nhân tốt quyết định sự thành bại của công việc. Bởi vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý đủ “tâm” và “tầm” trong thực thi công việc luôn là nhiệm vụ đặt ra đối với cấp ủy các cấp ở Huyện ủy Kim Sơn (Ninh Bình). Thực hiện quy định của của Trung ương, tỉnh, trong những năm qua, Huyện ủy Kim Sơn đã có nhiều giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao trình độ, năng lực, có phẩm chất, lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó với nhân dân.

Ban Tuyên giáo Trung ương công bố quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ

Ngày 17-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương năm 2018.

Chuyển biến trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Đảng bộ TP. Hà Nội

Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy sau khi mở rộng địa giới hành chính (8-2008), việc chuẩn hóa và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ được Đảng bộ Hà Nội quan tâm chỉ đạo thực hiện. Với quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy các cấp, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng bộ TP. Hà Nội có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng cao, nổi bật là công tác đào tạo cán bộ nguồn và đào tạo cán bộ cấp cơ sở.

Trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Đại sứ nhiệm kỳ 2018 - 2021

Ngày 09-8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước trao quyết định của bổ nhiệm 16 Đại sứ được chỉ định tại 16 địa bàn thường trú và 29 địa bàn kiêm nhiệm, nhiệm kỳ 2018 - 2021.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng cán bộ ở Tuyên Quang

Là một tỉnh phía Bắc còn nhiều khó khăn, có tới 61 xã, 699 thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 nhưng nhiều năm qua, được sự chỉ đạo, quan tâm, hỗ trợ của Trung ương cùng với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Tuyên Quang đã vươn lên; công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên… Kết quả này có được bởi Tuyên Quang là một trong những tỉnh làm tốt công tác cán bộ, trong đó phải kể đến công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trao Quyết định giao quyền Bộ trưởng TT&TT cho đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng

Sáng 31-7, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng.

Triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Chiều ngày 27-7-2018, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của Bộ TT&TT. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trực tiếp trao quyết định của Bộ Chính trị phân công Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng, quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT, kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh việc thu hút chuyên gia khoa học công nghệ

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kết luận số 179-KL/TU ngày 24-2-2014 thực hiện thí điểm một số chính sách thu hút chuyên gia khoa học công nghệ. Sau hơn 3 năm thực hiện, đã có nhiều tín hiệu đáng mừng từ chương trình thí điểm này của Thành ủy.

Mới nhất

Xem nhiều nhất