Chủ động, đổi mới, xây dựng đội ngũ cán bộ Thủ đô vững mạnh

20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, với trách nhiệm cao trước toàn Đảng, Đảng bộ TP Hà Nội luôn chủ động, đổi mới, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh.

Điểm sáng trong công tác cán bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt giữ vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước, Thành ủy luôn ý thức cao trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị; có phẩm chất, năng lực, tận tâm, tận tụy với nhân dân. Từ nhiều nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo các cấp ủy, ngành, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ. Kết quả đạt được trong công tác cán bộ của TPHCM đã phần nào đáp ứng được yêu cầu hội nhập và phát triển của Thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân

Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Chương trình quy hoạch, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân (sau đây gọi tắt là Chương trình công nhân). Chương trình được triển khai thực hiện từ cuối năm 2010 và được xác định là một trong những Chương trình đột phá nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố.

Lâm Đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp sở

Ngày 10-4, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2018. Đây là lần đầu địa phương tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp sở.

Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ hiện nay

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “cán bộ là gốc của mọi công việc”; “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Công tác cán bộ bao gồm nhiều khâu, từ tuyển chọn, nhận xét, đánh giá cán bộ đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Mỗi khâu có vai trò quan trọng khác nhau, trong đó, công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng. 

Long Biên đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ

Quận ủy Long Biên đã ban hành quy định về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng với lộ trình thực hiện theo từng năm. Hằng năm, quận đều tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí, quy trình đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với thực tiễn. Điểm mới trong công tác đánh giá cán bộ của quận Long Biên là thẩm quyền đánh giá cán bộ bảo đảm nguyên tắc “người nào giao việc thì người đó trực tiếp đánh giá”. Kết quả đánh giá theo từng cấp sẽ được công bố công khai trên cổng thông tin của quận, phường tại buổi “Sinh hoạt dưới cờ” đầu tháng.

Trao quyết định Trưởng Ban Tổ chức và Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM

Sáng 26-3, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã trao quyết định nhân sự của Ban Thường vụ Thành ủy cho Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy.

Mới nhất

Xem nhiều nhất