Tòa án nhân dân tối cao thi tuyển lãnh đạo cấp vụ

Ngày 24-1, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao khai mạc Kỳ thi tuyển chọn các chức danh lãnh đạo quản lý cấp vụ năm 2017 - 2018. Tham gia kỳ thi tuyển có 13 ứng viên thi vào 4 vị trí gồm: 1 Vụ trưởng, 3 Phó Vụ trưởng.

Chính sách mới về thu hút nhân tài

Từ hôm nay, một loạt chính sách đặc thù có tính đột phá để thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ có hiệu lực thi hành.

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phường diện ban thường vụ quận ủy quản lý ở Tp. Hà Nội

Nhờ sự quan tâm của các cấp ủy đảng về công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ phường diện ban thường vụ quận ủy quản lý ở Hà Nội luôn có đủ số lượng, cơ cấu có sự tiến bộ theo hướng trẻ hoá, tỷ lệ cán bộ có trình độ lý luận chính trị và chuyên môn ngày càng tăng, tỷ lệ cán bộ nữ từng bước được nâng lên; phẩm chất chính trị, đạo đức được giữ vững; chất lượng, hiệu quả công tác cơ bản đáp ứng yêu cầu chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức, cá nhân

Ngày 19-1, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng thông tin Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI đã họp xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với tổ chức và các cá nhân có trách nhiệm trong việc tham mưu dẫn đến khuyết điểm, vi phạm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và một số lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ thành phố.

Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở Quảng Bình

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cấp xã là gần dân nhất, là nền tảng của hành chính. Cấp xã làm được việc thì mọi việc đều xong xuôi”. Cán bộ chủ chốt cấp xã là người có chức vụ, nắm giữ các vị trí quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của tổ chức bộ máy, làm nòng cốt trong các tổ chức thuộc hệ thống bộ máy của một cấp nhất định; người được giao đảm đương các nhiệm vụ quan trọng để lãnh đạo, quản lý, điều hành bộ máy, có vai trò tham gia định hướng lớn, điều khiển hoạt động của bộ máy thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước cấp trên và cấp mình về lĩnh vực công tác được giao.

Mới nhất

Xem nhiều nhất