Thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 89 - QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 90-QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đây là lần đầu tiên, Bộ Chính trị có văn bản quy định một cách hệ thống, bài bản về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với các cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương (ảnh bên) đã trả lời phỏng vấn làm rõ hơn nội hàm, mục đích, ý nghĩa các Quy định của Bộ Chính trị.

Kinh nghiệm đánh giá cán bộ, công chức ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Đánh giá cán bộ, công chức là tiền đề quyết định việc quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ, cho nên từ nhiều năm qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề ra nhiều giải pháp nhằm thay đổi về “chất” công tác này. Bên cạnh xây dựng bộ tiêu chí để “lượng hóa” việc đánh giá cán bộ, Bà Rịa - Vũng Tàu đã có kế hoạch kiểm tra, sát hạch hằng năm đối với từng cán bộ, công chức.

Công tác thể chế, cụ thể hóa đường lối, chính sách dân tộc của Đảng trong lĩnh vực cán bộ

Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001) khẳng định: “Tích cực thực hiện chính sách ưu tiên trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân thiểu số. Động viên, phát huy vai trò của những người tiêu biểu, có uy tín trong dân tộc và ở địa phương.

Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ cán bộ nguồn quy hoạch giai đoạn 2015 – 2020 và các năm tiếp theo

Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa có buổi gặp gỡ cán bộ nguồn quy hoạch giai đoạn 2015 – 2020 và các năm tiếp theo. Các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM chủ trì buổi gặp gỡ.

Bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn của Kiên Giang

Bồi dưỡng công chức là một trong những nội dung quan trọng trong giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức (CC) nói chung, CC các cơ quan chuyên môn (CQCM) thuộc UBND cấp tỉnh nói riêng, nhất là trong giai đoạn cải cách hành chính nhà nước. Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định 1 trong 3 khâu đột phá để tập trung chỉ đạo là "Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển".

Một năm thực hiện quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu ở Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình có 402 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, trong đó 116 cán bộ là người đứng đầu và 286 cán bộ là cấp phó của người đứng đầu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình ban hành Quy định số 01-QĐ/TU ngày 03-3-2016 về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đã có những chuyển biến tích cực.

Hải Dương nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2016-2020

Những năm qua, Tỉnh ủy Hải Dương đã có chủ trương, biện pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Theo đó, việc đẩy mạnh sắp xếp, kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là nhiệm vụ cấp thiết đối với các cấp ủy đảng, chính quyền Hải Dương.

Mới nhất

Xem nhiều nhất