Tạp chí Quản lý nhà nước tổ chức Hội nghị Cộng tác viên năm 2022
Toàn cảnh Hội nghị.
Tham dự Hội nghị, đại biểu, khách mời có: GS, TS. Lê Quốc Hội, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế quốc dân; GS.TS. Phạm Hồng Thái, Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước Ngành Luật học; PGS, TS. Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; nhà báo Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương; TS. Trần Nghị, Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước; TS. Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ.

Về phía Học viện Hành chính quốc gia, có PGS, TS. Lương Thanh Cường, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Đặng Xuân Hoan, Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước (QLNN), nguyên Giám đốc Học viện; PGS, TS. Lưu Kiếm Thanh, nguyên Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS. Lê Thị Vân Hạnh, nguyên Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí ủy viên Hội đồng Biên tập; lãnh đạo các khoa, ban, đơn vị, phân viện thuộc, trực thuộc Học viện; cùng đông đảo các nhà báo, nhà khoa học, cộng tác viên của Tạp chí QLNN ở trong và ngoài Học viện. Hội nghị trực tuyến các Phân viện Học viện tại: TP. Hồ Chí Minh; thành phố Huế và Khu vực Tây Nguyên.


TS. Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Biên tập, Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Báo cáo công tác xuất bản và công tác cộng tác viên, TS. Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Biên tập, Tổng Biên tập Tạp chí QLNN đã đã nêu bật những kết quả đạt được ở các mặt công tác: hiện tại Tạp chí QLNN có 3 ấn phẩm là tạp chí bản in, ấn phẩm tiếng Anh và tạp chí điện tử.

Các ấn phẩm của Tạp chí QLNN luôn bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích là tạp chí khoa học chuyên ngành; là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính quốc gia; tuyên truyền kịp thời, phong phú, chuẩn xác đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; các hoạt động của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng như của ngành Nội vụ, của Học viện. Nội dung các ấn phẩm có chủ đề rõ ràng, bảo đảm tính chính trị, tính khoa học, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu thông tin những vấn đề lý luận và thực tiễn QLNN, cải cách hành chính, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở các bộ, ngành, địa phương và các sự kiện lớn của đất nước. Công tác phản biện, đánh giá, thẩm định bài viết được bảo đảm nghiêm túc đúng yêu cầu, tiêu chí của bài báo khoa học.


Đại biểu dự Hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến.

Từ năm 2022, ấn phẩm in được công nhận điểm khoa học từ 0,5 điểm lên 0,75 điểm đối với 3 Hội đồng Giáo sư liên ngành, ngành, gồm: (1) Hội đồng giáo sư liên ngành Chính trị - Triết học - Xã hội học; (2) Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế; và (3) Hội đồng giáo sư ngành Luật học. Duy trì điểm khoa học 0,5 ở Hội đồng ngành Khoa học An ninh và Hội đồng ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học.

Tạp chí điện tử được tính điểm khoa học 0,75 của Hội đồng Giáo sư liên ngành Chính trị học - Triết học - Xã hội học và Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế.

Tạp chí tiếng Anh được Hội đồng giáo sư nhà nước công nhận tính điểm khoa học 0,75 điểm của Hội đồng Giáo sư liên ngành Chính trị học - Triết học - Xã hội học và 0,25 điểm của Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế.

Báo cáo của Tổng Biên tập cũng khẳng định, công tác cộng tác viên được thực hiện khá tốt, tạo sự gắn bó giữa Tòa soạn với cộng tác viên. Từ đó, hằng năm đã thu hút được nguồn bài đa dạng, phong phú, chất lượng của đội ngũ cộng tác viên là các nhà khoa học có năng lực nghiên cứu khoa học chuyên sâu, là những nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia trên tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, luật học, sử học, văn hóa, ngoại giao, an ninh, quốc phòng…

Báo cáo cũng đã đề cập các nhiệm vụ, mục tiêu Tạp chí hướng đến là tham gia hệ thống trích dẫn ACI (Asean Citation Index) của các tạp chí khoa học các nước khu vực Đông Nam Á; có mã định danh DOI (Digital Object Identifier)…; đa dạng hóa Hội đồng biên tập; mở rộng đội ngũ cộng tác viên cả trong nước và nước ngoài…

Phát biểu tại Hội nghị, PGS, TS. Lưu Kiếm Thanh, nguyên Phó Giám đốc Học viện bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ với những khó khăn hiện tại của Tạp chí, đồng thời, đánh giá cao những kết quả Tạp chí đã đạt được. Để tiếp tục phát huy tốt vai trò của tạp chí khoa học có uy tín, cơ quan ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia, Tạp chí cần luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích; đổi mới nội dung, hình ảnh, chuyên mục, chuyên đề trên các ấn phẩm; đẩy mạnh việc giới thiệu, quảng bá Tạp chí QLNN, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, nâng tầm Học viện.

GS, TS. Lê Quốc Hội, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và phát triển chia sẻ một số yêu cầu, kinh nghiệm khi tham gia đăng ký xét duyệt hệ thống chỉ mục Đông Nam Á (ACI) và đăng ký mã định danh quốc tế DOI cho các bài báo. ACI là hệ thống trích dẫn của Cộng đồng ASEAN, đến cuối năm 2021 có 26 tạp chí khoa học ở Việt Nam tham gia ACI. Tham gia cơ sở dữ liệu khoa học ACI sẽ giúp các tạp chí tăng cường hội nhập quốc tế và khu vực về khoa học và công nghệ, có thêm cơ hội được xét duyệt vào các cơ sở dữ liệu quốc tế như: ISI, Scopus. Vì vậy, tiêu chuẩn tuyển chọn của ACI được xây dựng một cách chuẩn mực, tiệm cận với tiêu chuẩn của các hệ thống trích dẫn uy tín hàng đầu thế giới. Việc tham gia vào ACI có nhiều thách thức đối với các tạp chí khoa học, cần có sự quyết tâm cũng như quan tâm đầu tư nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm các tiêu chí xét duyệt.

PGS, TS Lê Thị Vân Hạnh, nguyên Phó Giám đốc Học viện đã đề cao và biểu dương sự nỗ lực không ngừng của Tạp chí QLNN, đồng thời nhấn mạnh, Tạp chí cần khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia, của nền hành chính nhà nước; tăng cường tiếng nói của các thành viên Chính phủ trong các ấn phẩm của mình để nâng cao vị thế, uy tín và sự ảnh hưởng của Tạp chí đến sự đổi mới và phát triển của nền hành chính quốc gia.

Theo GS, TS. Phạm Hồng Thái, Ủy viên Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Luật học, qua những kết quả đạt được cho thấy, sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của Tạp chí. Việc Tạp chí QLNN được công nhận nâng điểm khoa học từ 0,5 lên 0,75 ở ngành Luật học và các ngành khác là sự đánh giá nghiêm túc, thực chất hàm lượng khoa học, hàm lượng thực hành pháp luật. Thời gian tới, Tạp chí cần tiếp tục nâng cao chất lượng, khẳng định vị thế, là địa chỉ uy tín để công bố những bài viết, công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc hơn nữa trên các lĩnh vực.

Nhà báo Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng phát biểu tại Hội nghị.
 
Các nhà khoa học: PGS, TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện tại thành phố Huế; TS. Cao Minh Công, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Nhà báo Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng đều chúc mừng sự trưởng thành của Tạp chí, những kết quả đạt được có ý nghĩa lớn với công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học không những chỉ riêng đối với Học viện mà còn của đất nước, gắn với xu hướng phát triển xã hội hiện đại. Tạp chí cần duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phản biện, biên tập, đa dạng nội dung, hình thức của bài báo khoa học đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của các tạp chí khoa học quốc tế…


PGS, TS. Lương Thanh Cường, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, PGS, TS. Lương Thanh Cường, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện bày tỏ sự tri ân tới các nhà khoa học, các cộng tác viên trong và ngoài Học viện trong nhiều năm qua đã đồng hành, chia sẻ, đóng góp vào sự phát triển của Tạp chí QLNN. PGS, TS. Lương Thanh Cường chúc mừng và ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, biên tập viên Tạp chí đã hiện thực hóa việc không ngừng nâng cao chất lượng Tạp chí cả về chất và lượng. Trong thời gian tới, trên cơ sở Phê duyệt Quy hoạch báo chí của Thủ tướng Chính phủ và Quy hoạch báo chí ngành Nội vụ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và định hướng phát triển của Học viện, Tạp chí QLNN cần tích cực nghiên cứu, sớm hoàn thiện Chiến lược phát triển, trong đó cần bám sát với tôn chỉ, mục đích, không ngừng nâng cao hàm lượng khoa học, đẩy mạnh phát triển thương hiệu của Tạp chí; xây dựng phương thức quản trị nội bộ hiện đại, khoa học…


Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, TS. Nguyễn Quang Vinh trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Nội vụ; Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; các khoa, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã quan tâm, chỉ đạo, phối hợp, cộng tác, tạo điều kiện để Tạp chí QLNN hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Đặc biệt là các ý kiến góp ý xây dựng trách nhiệm, chân tình của các nhà khoa học, cộng tác viên tham dự Hội nghị; tiếp thu đầy đủ và triển khai thực hiện ngay các nội dung chỉ đạo và giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Học viện. Tổng Biên tập Tạp chí QLNN cũng bày tỏ sự trân trọng và mong muốn Tạp chí được đón nhận nhiều hơn nữa sự đóng góp nhiệt tình, hiệu quả, thường xuyên, liên tục của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành, các cộng tác viên và bạn đọc… Tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên Tạp chí, cùng những đóng góp tích cực của các nhà khoa học, của cộng tác viên và bạn đọc sẽ từng bước nâng cao hiệu quả và sức lan tỏa của Tạp chí QLNN, góp phần xây dựng Tạp chí QLNN ngày một hoàn thiện và phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất