Đại tướng Mai Chí Thọ với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Hồ Chí Minh

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: Hoàng Hào).

Tại Hội thảo, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu: Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Mai Chí Thọ, nguyên Chủ tịch, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra. Hội thảo đã nhận được hơn 100 báo cáo tham luận của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Hội thảo cũng đã được nghe trực tiếp 11 ý kiến tham luận của các đại biểu có nhiều nghiên cứu, gắn bó mật thiết sâu sắc với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Mai Chí Thọ. Trong đó, đặc biệt chúng ta được nghe phát biểu của Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định với nhiều tư liệu lịch sử quý giá về người con ưu tú của quê hương Nam Định có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng, cho sự xây dựng và phát triển lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, nguyên Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: Hoàng Hào).      

Đại tướng Mai Chí Thọ sinh ra và lớn lên trên quê hương Nam Định giàu truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng. Thấu hiểu sự nghèo đói, khổ cực của người dân lao động dưới ách thống trị của thực dân, phong kiến; cảm phục trước những tấm gương ái quốc của các thế hệ cha anh, đồng chí đã sớm giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng từ khi 14 tuổi.

Theo Đại tướng Tô Lâm, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Mai Chí Thọ luôn gắn liền với lịch sử và sự phát triển của dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ phong trào cách mạng bảo vệ chính quyền non trẻ đến những giai đoạn cam go, khốc liệt nhất của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giải phóng dân tộc, giai đoạn xây dựng, đổi mới toàn diện đất nước sau chiến tranh. Trong mỗi giai đoạn, đồng chí đều để lại dấu ấn và có đóng góp đặc biệt quan trọng đối với Đảng, Nhà nước, dân tộc và lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Mai Chí Thọ đã được Đảng, Nhà nước và Công an tin tưởng giao phó nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt. Trên nhiều cương vị khác nhau, dù ở đâu, thực hiện nhiệm vụ gì, đồng chí Mai Chí Thọ luôn là một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu, xuất sắc của nhân dân Nam Bộ, có công lao đóng góp to lớn đối với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Nam Bộ, đặc biệt là đã xây dựng nền móng cho sự đổi mới toàn diện của lực lượng Công an nhân dân sau Đại hội lần thứ VI của Đảng.

Gắn bó máu thịt với vùng đất Nam Bộ, không chỉ đóng góp công lao vào chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồng chí Mai Chí Thọ với tầm nhìn chiến lược của mình đã tạo nền tảng tư duy đột phá vào đường lối ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn khó khăn sau giải phóng.

Là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, dù khi nắm giữ chức vụ hay đã nghỉ hưu, Đại tướng Mai Chí Thọ luôn chăm lo xây dựng phát triển đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, cho cán bộ, chiến sỹ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa rời quần chúng. Cuộc đời Đại tướng Mai Chí thọ là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; một nhân cách với tấm lòng nhân đạo cao cả, yêu nước, thương dân, hết lòng, hết sức chăm lo cho khối đại đoàn kết dân tộc, cùng toàn Đảng, toàn dân hiện thực hóa lý tưởng cộng sản cao đẹp vào trong cuộc sống.

Với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, Đại tướng Mai Chí Thọ đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng - huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ta; Huy hiệu 60 năm tuổi đảng; Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhất; Huy chương “Vì an ninh Tổ quốc” và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế.

Cũng theo Đại tướng Tô Lâm, Hội thảo khoa học hôm nay là một trong những hoạt động lớn, trọng tâm, có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Mai Chí Thọ. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội thảo, những tham luận và ý kiến đóng góp của đại biểu đã góp phần bổ sung những thông tin, tư liệu quý báu, khẳng định sâu sắc cuộc đời, sự nghiệp cách mạng anh dũng, kiên trung của Đại tướng; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Đồng thời, thông qua Hội thảo, góp phần khơi dậy và giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ TP. Hồ Chí Minh và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong toàn lực lượng tiếp tục noi gương, ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, hạnh phúc.

Với ý nghĩa, mục đích như trên, cùng với nỗ lực của Ban Tổ chức và các đại biểu, Hội thảo đã đạt được những kết quả quan trọng:

Thứ nhất, khẳng định cuộc đời, sự nghiệp cách mạng gian khổ nhưng vẻ vang của Đại tướng Mai Chí Thọ gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt là tôn vinh những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, lực lượng Công an nhân dân, Đảng bộ, chính quyền nhân dân TP. Hồ Chí Minh nói riêng, trong đó có những quyết sách, nỗ lực nhằm ổn định xã hội, tạo điều kiện cho thực hiện nhiều sáng tạo “vượt rào” để phát triển kinh tế TP. Hồ Chí Minh và đổi mới toàn diện các mặt công tác công an, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ hai, phân tích, làm sâu sắc hơn những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đại tướng Mai Chí Thọ về đổi mới kinh tế, xóa đối giảm nghèo, ổn định xã hội, về bảo tồn và phát huy bản sắc, văn hóa dân tộc... đặc biệt là về đổi mới toàn diện các mặt công tác công an sau Đại hội lần thứ VI của Đảng.

Thứ ba, Hội thảo đã đúc rút được những kinh nghiệm quý báu từ chính cuộc đời, sự nghiệp các mạng vẻ vang của Đại tướng, cần được vận dụng vào thực tiễn hoạt động của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và Bộ Công an, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng lực lượng Công an ngày càng vững mạnh. Hội thảo cũng cho thấy tầm quan trọng của việc đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền tư tưởng nhân đạo sâu sắc và lý tưởng cộng sản cao đẹp của Đại tướng để góp phần giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, hun đúc niêm tự hào, dân tộc, truyền thống cách mạng trong lực lượng Công an và nhân dân TP. Hồ Chí Minh nói riêng, nhân dân cả nước nói chung.        

Để kết quả Hội thảo đi vào thực tiễn, đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu cầu các cơ quan, đơn vị sau Hội thảo cần triển khai ngay một số nội dung công tác cụ thể như sau:

Một là, đề nghị Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị chức năng tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tham luận, đóng góp của các đồng chí đại biểu, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện báo cáo kết quả Hội thảo theo các chủ đề Hội thảo đã đề cập để báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Thường trực Tỉnh uỷ Nam Định phục vụ công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ huy các mặt công tác trong tình hình mới.

Hai là, đề nghị Công an các đơn vị địa phương, Cục Công tác đảng, công tác chính trị Công an nhân dân, Cục Truyền thông Công an nhân dân và các học viện, trường Công an nhân dân chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Mai Chí Thọ trong các chuyên đề sinh hoạt chính trị và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ba là, tiếp tục sưu tầm, khai thác những tư liệu quý về cuộc đời hoạt động của Đại tướng để lan tỏa hơn nữa những cống hiến to lớn của Đại tướng với lực lượng Công an nhân dân và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh tại Hội thảo


Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo.

Hoàng Hào

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất