Hậu Giang: Thông qua 21 nghị quyết tại Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh


Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu bế mạc tại Kỳ họp.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã xem xét nhiều báo cáo, đề án, tờ trình của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời tiến hành thảo luận, cho ý kiến các nội dung trình tại Kỳ họp. Trong đó, tập trung nghiên cứu, thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; thảo luận và quyết định 21 nội dung quan trọng để phục hồi thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phát biểu bế mạc tại Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Huyến nhấn mạnh, các nghị quyết vừa được thông qua tại Kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, tác động rất lớn đến nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng, tạo cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện, góp phần tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh phúc lợi xã hội tỉnh nhà.

Trong 6 tháng cuối năm, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cấp, các ngành và địa phương khẩn trương cụ thể hóa, triển khai đầy đủ, nghiêm túc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp để những quyết sách sớm đi vào cuộc sống; bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và tình hình thực tiễn để có các giải pháp chủ động, linh hoạt, thích ứng; xây dựng các kịch bản và giải pháp cụ thể phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm phù hợp diễn biến tình hình, nhất là kịch bản tăng trưởng kinh tế, cân đối thu chi ngân sách...

UBND tỉnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; thường xuyên bám sát thực tiễn, sâu sát với cơ sở, với nhân dân, tập trung giải quyết và thực hiện tốt các ý kiến, kiến nghị của cử tri; quan tâm thực hiện và chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nghiêm, có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, nghị quyết về kết quả giám sát của Đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu HĐND. Chỉ đạo, rà soát, kiểm tra, theo dõi các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt nghị quyết chất vấn và báo cáo lại HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm. Cải cách mạnh mẽ hành chính, nhất là thủ tục hành chính; đầu tư phát triển tốt, đồng bộ về hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung xây dựng đô thị, nông thôn mới và phát triển du lịch; bảo đảm an sinh, trật tự, an toàn xã hội…


Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp.

Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HDNĐ tỉnh tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát; nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra, chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực và kỳ họp HĐND tỉnh; đổi mới linh hoạt các hình thức tiếp xúc cử tri. Các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, liên hệ chặt chẽ với cử tri; lắng nghe đánh giá của cử tri về quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, nghị quyết trong thực tế.

Ủy ban MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan dân cử, chính quyền cùng cấp tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo luật định; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội...

PV

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất