Tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Đoàn công tác làm việc tại Nghệ An.
Hiện nay, hệ thống tổ chức Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam có 116 tổ chức thành viên, trong đó 64 hội hữu nghị Trung ương (60 song phương, 4 đa phương) và 52 liên hiệp địa phương (LHĐP). Mô hình tổ chức bộ máy các LHĐP hiện chưa thống nhất, LHĐP có tỉnh độc lập và có biên chế làm việc, có tỉnh bố trí ghép 2 trong 1 và có tỉnh không cấp biên chế, lãnh đạo LHĐP tỉnh bố trí chuyên trách hoặc có tỉnh toàn bộ kiêm nhiệm, kinh phí ngân sách nhà nước cấp hoạt động hằng năm không đồng đều, tỉnh cao/tỉnh thấp, có LHĐP được 200-300 triệu đồng/năm hoặc có tỉnh được 1,5-2 tỷ đồng/năm… 

Mới đây, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại 3 tỉnh miền Trung: Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh về các nội dung: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19-9-2019 (thay thế Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 2-12-2008) của Ban Bí thư Trung ương “về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới”; Thông báo Kết luận số 158- KL/TW về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW về hội quần chúng; Thực hiện Quyết định số 41/2013/QĐ-TTg ngày 15-7-2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với Liên hiệp; triển khai Nghị quyết Đại hội VI của Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của liên hiệp tỉnh/thành địa phương và công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN).

Ở Hà Tĩnh, tuy lực lượng mỏng, lãnh đạo kiêm nhiệm, kinh phí ngân sách nhà nước cấp ít (250 triệu đồng/năm), nhưng Liên hiệp tỉnh đã làm tốt công tác hoà bình hữu nghị, đặc biệt với tỉnh Bô-li-khăm-xay (Lào), đã có khoảng 2.000 sinh viên Lào được tài trợ và học tập tại Đại học Hà Tĩnh. Tỉnh hiện có 75.000 kiều bào, có khoảng 1.800 người Trung Quốc đang ở và làm việc, có nhiều tổ chức quốc tế đến địa phương và còn tiềm ẩn vấn đề tôn giáo, công tác PCPNN còn hạn chế. Tỉnh thông qua Liên hiệp Hữu nghị đề nghị Chính phủ có nguồn kinh phí hỗ trợ lưu học sinh Lào tại tỉnh, Liên hiệp Trung ương hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 38 và Quyết định 41, hỗ trợ định hướng Liên hiệp tỉnh tổ chức và hoạt động. Hỗ trợ tỉnh kết nối mở rộng quan hệ với các tổ chức quốc tế, các tập đoàn kinh tế nước ngoài để kêu gọi đầu tư vào Hà Tĩnh, phát triển dự án PCPNN và tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân.  Đoàn đến dâng hương và chụp ảnh lưu niệm tại Đền Chung Sơn- nơi thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Ở Nghệ An, lực lượng mỏng, kinh phí ít (500 triệu đồng/năm), lãnh đạo Hội thành viên nhiều người tuổi cao, tuy vậy tỉnh vẫn luôn cố gắng nỗ lực hoạt động, đặc biệt tỉnh vừa xuất bản cuốn sách: “Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hoà bình , tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới” nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tỉnh luôn quan tâm triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Trung ương về công tác đối ngoại nhân dân và ủng hộ Liên hiệp tỉnh phát triển. Tỉnh đề nghị Liên hiệp Hữu nghị tiếp tục quan tâm đến Nghệ An, có chỉ đạo về mô hình tổ chức bộ máy Liên hiệp tỉnh và các chính sách kèm theo để thống nhất thực hiện, tiếp tục quan tâm hỗ trợ mở rộng quan hệ quốc tế, đẩy mạnh phát triển hoà bình đoàn kết hữu nghị, thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút doanh nghiệp và hỗ trợ đẩy mạnh phát triển PCPNN tại Nghệ An. 

Ở Thanh Hoá, tỉnh gặp nhiều khó khăn do hạn chế trong biên chế, kinh phí thấp (600 triệu đồng/năm), thiếu cơ sở vật chất làm việc, nhận thức về đối ngoại nhân dân của sở, ngành chưa đầy đủ (Liên hiệp tỉnh là hội đặc thù). Tỉnh đề xuất Liên hiệp Hữu nghị báo cáo Trung ương và hoàn thiện văn bản thể chế hoá mô hình tổ chức Liên hiệp tỉnh để thống nhất áp dụng, cần được hướng dẫn hỗ trợ định hướng hoạt động, đề nghị UBND tỉnh giao Sở Xây dựng kiểm tra và nghiên cứu cấp một số phòng làm việc cho Liên hiệp tỉnh bảo đảm hoạt động, đồng thời cần Liên hiệp Hữu nghị hỗ trợ giới thiệu tiếp cận các nguồn lực, kêu gọi đầu tư vào tỉnh, tiếp tục quan tâm phát triển công tác PCPNN để giữ vững ở tốp đầu cả nước.     

Đồng chí Nguyễn Phương Nga đề nghị các tỉnh và Liên hiệp tỉnh phát huy các tiềm năng lợi thế địa phương, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 38 của Ban Bí thư, Thông báo Kết luận 158 và Quyết định 41 của Thủ tướng. Trên cơ sở kết quả mà Đoàn công tác làm việc với các tỉnh/thành địa phương, Liên hiệp Hữu nghị sẽ tổng hợp và làm việc với Bộ Nội vụ và các ban, bộ ngành, liên quan để đề xuất mô hình tổ chức LHĐP và một số chế độ, chính sách kèm theo theo đúng tinh thần Chỉ thị số 38-CT/TW và Quyết định số 41/2013/QĐ-TTg, để thống nhất áp dụng triển khai, tháo gỡ khó khăn cho địa phương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất