Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Tổ chức Trung ương
Đ/c Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc.

Đ/c Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự buổi làm việc. Cùng tham gia có các thành viên của Đoàn kiểm tra, các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị trong Ban.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra đã thông báo Quyết định số 538 -QĐNS/TW ngày 3-6-2022 của Bộ Chính trị về việc thành lập Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Cán sự đảng Toà án Nhân dân tối cao và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Theo đó, Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra theo quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; báo cáo kết quả kiểm tra trình Bộ Chính trị trong quý III-2022.

Cho ý kiến về công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức Trung ương, các thành viên trong Đoàn kiểm tra 538 của Bộ Chính trị đánh giá, Ban Tổ chức Trung ương đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, bám sát đề cương gợi ý của Đoàn kiểm tra; dự thảo Báo cáo có bố cục chặt chẽ, khoa học, số liệu đầy đủ. Các thành viên trong Đoàn đề nghị dự thảo Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương cần bổ sung một số kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác điều động, luân chuyển cán bộ gắn với công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực; trách nhiệm người đứng đầu trong tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ cho Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Ban Tổ chức Trung ương cũng như công tác tổ chức xây dựng Đảng; đánh giá cao Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra, chuẩn bị chu đáo báo cáo tự kiểm tra theo yêu cầu, đề cương gợi ý của Đoàn kiểm tra. Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị thành viên Đoàn kiểm tra phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương và các vụ, cục, đơn vị trực thuộc được kiểm tra; bám sát mục đích, yêu cầu, đề cương, công tâm, khách quan, thực hiện đúng quy định của Đảng về công tác kiểm tra; nêu rõ những vấn đề trọng tâm, các kiến nghị qua kiểm tra…

Đ/c Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc.

Đ/c Trương Thị Mai trao đổi một số nội dung với Đoàn kiểm tra.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai cho biết, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục bổ sung kịp thời các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra và ý kiến của Trưởng đoàn theo tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, chân thành. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, việc kiểm tra về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng không chỉ đáp ứng yêu cầu của Bộ Chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, còn là dịp Ban Tổ chức Trung ương phát huy những mặt ưu điểm, khắc phục những hạn chế, rút kinh nghiệm trong các hoạt động nhằm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các vụ, cục, đơn vị trong Ban phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành nội dung kiểm tra, bảo đảm đúng kế hoạch đề ra.

Theo kế hoạch kiểm tra, từ ngày 16 đến 20-9-2022, Đoàn kiểm tra số 538 của Bộ Chính trị sẽ tiến hành kiểm tra về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Vụ Địa phương III, Vụ Tổ chức - Điều lệ, Vụ Tổng hợp cán bộ và Vụ V.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất