Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng (khóa XIII)
Đồng chí Phan Thăng An, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương phát biểu khai mạc.

Đồng chí Phan Thăng An, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Phan Thăng An cho biết, sau khi Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) kết thúc, các đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã được học tập, quán triệt Nghị quyết bằng hình thức trực tuyến tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng (khóa XIII). Hôm nay, Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) cho các đảng viên trong Đảng bộ; báo cáo viên là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cấp cao của Đảng. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, quyền của đảng viên là được tiếp cận, chia sẻ, nghiên cứu nghị quyết. Trong công tác chuyên môn, các đảng viên được học tập các nghị quyết, nhất là Nghị quyết về tăng cường, củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới để có kiến thức toàn diện, tham mưu cho lãnh đạo cục, vụ, đơn vị các vấn đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) sẽ giúp cho đảng viên có những tri thức về kinh tế - xã hội như vấn đề đất đai, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển kinh tế tập thể… Các đảng viên trong Đảng bộ cần khắc phục tình trạng lười học nghị quyết, thể hiện trách nhiệm đảng viên, có thái độ nghiêm túc để việc học tập có hiệu quả.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị.

Các đảng viên được học qua các video quay lại nội dung bài giảng. Buổi sáng, nội dung Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quán triệt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; đồng chí Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt chuyên đề: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Buổi chiều, nội dung đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt, quán triệt chuyên đề: “Tăng cường củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất