Ban Tổ chức Trung ương khảo sát công tác tuyển dụng công chức, viên chức tại Sơn La

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn công tác và đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La đồng chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tham gia buổi làm việc có thành viên Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sơn La; đại diện lãnh đạo một số cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các phòng thuộc Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; đại diện thường trực và lãnh đạo ban tổ chức các huyện, thành phố: TP. Sơn La, Mai Sơn, Thuận Châu, Mường La.

Trong thực hiện công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước.

Từ khi thực hiện Hướng dẫn 37-HD/BTCTW, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La đã tham mưu Tỉnh ủy thực hiện 5 kỳ tuyển dụng công chức, viên chức. Kết quả đã tuyển dụng được 170 biên chế, trong đó có 164 biên chế công chức, 6 biên chế viên chức; tiếp nhận 260 lượt biên chế công chức và 16 biên chế viên chức. Công tác tuyển dụng khối đảng, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện của Sơn La trong thời gian qua đạt được kết quả tốt, bảo đảm nghiêm túc, bài bản và có hiệu ứng dư luận tốt.

Tại buổi làm việc, các ý kiến phát biểu đã đưa ra nhiều vấn đề đa chiều, vừa xuất phát từ thực tiễn địa phương, vừa làm rõ hơn các nội dung trong Hướng dẫn 37. Đồng thời, các ý kiến cũng tập trung trao đổi về những vấn đề vướng mắc của địa phương trong thực hiện tuyển dụng liên quan đến điều kiện đối với người dự tuyển, thực hiện phân cấp trong tuyển dụng, phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển dụng chung, gắn vị trí việc làm với điều kiện tuyển dụng, hình thức thi tuyển vòng 2 về chuyên môn, nghiệp vụ với một số vị trí đặc thù (báo đảng, trường chính trị tỉnh, trung tâm chính trị huyện…).

Từ những băn khoăn, vướng mắc, các đại biểu đã kiến nghị, đề xuất cụ thể để tham vấn sửa đổi bổ sung Hướng dẫn 37 về mở rộng đối tượng dự tuyển, bổ sung điều kiện ưu tiên trong dự tuyển đối với con gia đình chính sách, có công với cách mạng; quy định cụ thể về tuổi giới hạn với đối tượng làm vị trí cán bộ đoàn (thực tiễn Sơn La đang giới hạn là đối tượng sinh năm 1996 về sau), bổ sung nội dung về tiếp nhận công chức trong Hướng dẫn; xây dựng cơ chế trong thực hiện phân cấp; xây dựng ngân hàng đề thi chung…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Long, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La đã nhấn mạnh lại một số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng, góp phần sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn 37 theo báo cáo bằng văn bản của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Đồng thời nêu một số vấn đề liên quan đến công tác tuyển dụng thời gian tới như: quyết định giao biên chế theo lộ trình giảm giai đoạn 2022-2026, tuổi nghỉ hưu tăng thêm, tổ chức kỳ thi chung… Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cũng đề xuất một số nội dung liên quan đến mở rộng đối tượng dự tuyển, xây dựng ngân hàng câu hỏi, nội dung định hướng ôn thi chung, tổ chức thi chung vòng 1 (trong cả nước hoặc theo cụm), nghiên cứu đưa ra danh sách các đơn vị uy tín trong đặt hàng câu hỏi thi tuyển (bảo đảm tính bảo mật)…

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn công tác cho biết: Mục đích chuyến công tác là khảo sát về việc thực hiện công tác tuyển dụng theo Hướng dẫn 37-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, lắng nghe những ý kiến trao đổi, đề xuất từ thực tiễn công tác tuyển dụng, từ đó tham mưu sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn 37 cho phù hợp. Những ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Đoàn công tác sẽ tiếp thu, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương để kịp thời tháo gỡ những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức ở các địa phương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất