Khánh Hòa, Gia Lai thi hành kỷ luật cán bộ

Cảnh cáo nguyên Thẩm phán, Thư ký Tòa án Nhân dân huyện Kông Chro, Gia Lai

Ngày 9-9, theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, tại Kỳ họp lần thứ 27 diễn ra ngày 6-9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Đào Minh Chính, đảng viên Chi bộ Tòa án Nhân dân huyện Ia Pa, Thư ký Tòa án Nhân dân huyện Ia Pa, nguyên Thẩm phán, nguyên Thư ký Tòa án Nhân dân huyện Kông Chro.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy trong thời gian là Thẩm phán, Thư ký Tòa án Nhân dân huyện Kông Chro, đồng chí Đào Minh Chính đã vi phạm Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Ngành Tòa án Nhân dân và Quy định về những điều đảng viên không được làm; gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi trước đây đồng chí sinh hoạt, công tác; phải áp dụng hình thức kỷ luật theo Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6-7-2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã bỏ phiếu biểu quyết quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đào Minh Chính bằng hình thức Cảnh cáo.

Cách tất cả chức vụ trong Đảng với Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018-2020 và nhiệm kỳ 2020-2023; thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Nguyễn Tiến Lưu, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa xác định: Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018-2020 và nhiệm kỳ 2020-2023 có vi phạm, khuyết điểm trong việc không thực hiện chế độ họp Chi ủy, Chi bộ định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng; vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, thiếu tính đấu tranh để Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công.

Đồng chí Nguyễn Tiến Lưu, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa cùng chịu trách nhiệm đối với những vi phạm của Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa; chịu trách nhiệm chính đối với việc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công; bản thân đồng chí Nguyễn Tiến Lưu thiếu gương mẫu, xây dựng nhà ở không có giấy phép; vi phạm quy định về trật tự xây dựng; vi phạm quy chế làm việc của Chi bộ, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa cho rằng, những khuyết điểm, vi phạm của Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa và đồng chí Nguyễn Tiến Lưu là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, gây bức xúc cho người lao động trong đơn vị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất