Thủ tướng kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành
Cách chức

Cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Võ Ngọc Thành.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cũng đã ký các quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, gồm: Đỗ Tiến Đông (Phó Chủ tịch thường trực), Hồ Phước Thành, KPă Thuyên và nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng.

Theo Quyết định 1080/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 và xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Võ Ngọc Thành.

Trước đó, ngày 16-8, Ban Bí thư đã ra quyết định thi hành kỷ luật cách chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 đối với đồng chí Võ Ngọc Thành.

Ban Bí thư cũng kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021; khiển trách Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Bí thư xác định, đồng chí Võ Ngọc Thành với cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phải chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026.

Đồng chí Võ Ngọc Thành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước khi kết luận, ký một số văn bản vi phạm các quy định pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, nhà ở, lâm nghiệp, xây dựng, quy hoạch.

Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và đồng chí Võ Ngọc Thành đã gây hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân đồng chí Võ Ngọc Thành.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất