Từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến xây dựng giá trị bản sắc Vietcombank

Bài 1: Vietcombank luôn có Bác

Vietcombank không chờ đến khi có chủ trương triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mới học và làm theo Bác. CBCNV Vietcombank luôn ghi nhớ sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 15/SL ngày 6-5-1951 thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam - tiền thân của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày nay. Để trên cơ sở đó ngày 30-10-1962, Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ban hành Nghị định số 115/CP về việc thành lập Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động ngày 1-4-1963. Các thế hệ CBCNV Vietcombank luôn khắc ghi và làm theo lời dạy của Bác: Cán bộ ngân hàng phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, thấu suốt hơn nữa đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, đi sâu học tập lý luận và nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc, để phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân được nhiều và tốt hơn”. Những lời dạy của Người soi sáng, định hướng cho hoạt động của Vietcombank trong suốt quá trình phấn đấu đi lên.

Từ học tập...

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Vietcombank

Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên khi Bộ Chính trị có Chỉ thị 05, Đảng ủy tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ CBCNV. Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên đề từng năm; chỉ đạo tất cả các cấp ủy đảng trực thuộc, lãnh đạo chuyên môn và các tổ chức đoàn thể đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ của đơn vị, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Theo đó, năm 2017, Đảng ủy tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chuyên đề năm 2018 là Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2019 là Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhHằng năm, căn cứ theo chuyên đề học tập, Đảng ủy Vietcombank tổ chức hội nghị trực tuyến để quán triệt các nội dung của Chỉ thị và nội dung cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn hệ thống. Sau đợt học tập, quán triệt, có 100% đồng chí lãnh đạo chủ chốt trong diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quản lý và 100% đồng chí lãnh đạo chủ chốt thuộc diện Đảng ủy Vietcombank quản lý đã xây dựng kế hoạch hành động cá nhân; 100% cán bộ, đảng viên, người lao động xây dựng bản cam kết thực hiện theo chuyên đề; đây là tiêu chuẩn để bình xét thi đua, phân loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Việc tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề đã nâng cao một bước về nhận thức của CBCNV, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt về tinh thần học và làm theo tấm gương Bác. Đưa việc học và làm theo Người trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, gắn với công việc chuyên môn của từng cá nhân, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện lời dạy của Người, Đảng ủy Vietcombank chú trọng việc giáo dục đạo đức cách mạng, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập dân tộc cho đội ngũ CBCNV. Năm 2017, Vietcombank đã tổ chức về nguồn tại thành phố mang tên Bác và tỉnh Tây Ninh, dâng hương tại bến cảng Nhà Rồng, Đền tưởng niệm Bến Dược; thăm Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, Khu di tích Trung ương Cục miền Nam, trao quà từ thiện cho các gia đình chính sách tại Nghĩa trang Tân Biên (Tây Ninh); Năm 2018, tổ chức chương trình về nguồn tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Đền tưởng niệm Liệt sỹ Trường Sơn - Bến phà Long Đại và thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Đoàn cũng đã hành trình tới Vũng Chùa - Đảo Yến, dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong các chuyến hành trình về nguồn, Vietcombank luôn dành những phần quà tới các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng nhằm thể hiện tấm lòng tri ân đối với những người có công với đất nước. Những chuyến đi này là bài học giáo dục cho cán bộ, đảng viên về đạo lý “uống nước nhớ nguồn” một cách thiết thực, hiệu quả nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh.Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank tổ chức thực hiện nghi thức thượng cờ trên đỉnh núi Fansipan.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả việc học tập tư tưởng Người, Đảng ủy Vietcombank đã có sự sáng tạo, đổi mới trong việc tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh với các hình thức trực quan sinh động. Năm 2019, Đảng ủy Trụ sở chính đã tổ chức Hội thi “Tư tưởng Bác soi đường chúng con đi”, Đảng ủy Chi nhánh Sở giao dịch đã tổ chức cuộc thi viết “Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn”. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng môi trường làm việc văn hóa,  tại Trụ sở chính và 3 chi nhánh thí điểm: Vietcombank Chi nhánh Sở Giao dịch, Vietcombank Đà Nẵng và Vietcombank TP. Hồ Chí Minh đã đồng loạt tổ chức Ngày hội Văn hóa Vietcombank năm 2019. Theo đó, lan tỏa 5 giá trị Văn hóa Vietcombank: Tin cậy - Chuẩn mực - Sẵn sàng đổi mới - Bền vững và Nhân văn đến toàn thể CBCNV. Đặc biệt, Đảng ủy đã tổ chức Hội thi “Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” gồm 2 vòng (vòng thi trực tuyến và vòng thi chung khảo) nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc, tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và hệ thống Vietcombank, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là những đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa truyền tải sinh động và sâu sắc những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh lồng ghép, thấm nhuần trong giá trị văn hóa Vietcombank.

… Đến làm theo

Đột phá vào những việc mới, việc khó

Học Bác “nói đi đôi với làm”, không chỉ dừng lại ở việc học tập, các giá trị văn hoá mà Vietcombank tập trung xây dựng được thể hiện bằng hành động cụ thể trong công việc, cuộc sống của mỗi cán bộ Vietcombank, tạo được sức sống và sự lan tỏa, kích hoạt sự sáng tạo và đổi mới trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn của mỗi CBCNV Vietcombank.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05, tập thể CBCNV Vietcombank luôn nỗ lực, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, cùng phấn đấu vì sự phát triển của Vietcombank. Để đạt hiệu quả hoạt động kinh doanh, Đảng ủy Vietcombank đã chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác giao kế hoạch, Bộ KPIs (Key Performance Indicator) được chính thức triển khai áp dụng như bộ chỉ tiêu chính để đo lường, đánh giá hiệu quả công việc trên toàn hệ thống Vietcombank kể từ tháng 1-2016; chuẩn hóa mô hình tổ chức; triển khai đồng bộ và hiệu quả các dự án nâng cao năng lực quản trị và hoạt động; đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị nguồn nhân lực, cơ chế bổ nhiệm; bước đầu thực hiện quản trị rủi ro một cách toàn diện theo chuẩn mực quốc tế thông qua triển khai Hiệp ước vốn Basel. Trong công tác chuyên môn, Ban lãnh đạo Vietcombank luôn học Bác phong cách làm việc dân chủ, kết nối hệ thống với các chi nhánh qua các buổi làm việc trực tiếp, giao ban trực tuyến; giao KPIs đối với thành viên Ban lãnh đạo theo các chi nhánh, phòng, ban và mảng nghiệp vụ được phân công phụ trách. Ban lãnh đạo và các phòng ban của Trụ sở chính luôn đồng hành và hỗ trợ cùng các chi nhánh trong hoạt động kinh doanh và giải quyết khó khăn, vướng mắc định kỳ hàng quý và đột xuất. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được thực hiện theo hướng chuyên môn hóa, tinh gọn, hiệu quả; đổi mới phương pháp đào tạo, đánh giá cán bộ hướng đến thực chất, hiệu quả. Đảng ủy Vietcombank đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ chủ chốt toàn hệ thống với giảng viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các bộ, ngành; đổi mới cơ cấu nhân sự để nâng cao vị thế và hiệu lực của các cấp ủy đảng…

Phát huy vai trò tiên phong của mỗi cán bộ, đảng viên

Đảng ủy Vietcombank đã chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Việc thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, trong đạo đức, lối sống, quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp được coi là những tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm. Từ đó, ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở đảng chuyển biến tích cực. Chính vì vậy, trong cả nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Vietcombank không có vấn đề nổi cộm, không có tổ chức đảng hoặc đảng viên vi phạm nghiêm trọng, gây tổn thất lớn cho ngân hàng. Thể hiện sự gương mẫu vào cuộc trong mọi mặt, các thành viên Ban lãnh đạo trực tiếp tham gia các công tác như xử lý nợ xấu, phát triển khách hàng, luôn đặt lợi ích của Ngân hàng làm mục tiêu hoạt động hàng đầu, thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Điều này đã tạo động lực, khuyến khích tinh thần hăng say làm việc, cống hiến vì sự phát triển của Vietcombank của đội ngũ CBCNV.

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, công tác thi đua, khen thưởng tại Vietcombank đã có bước đổi mới cả về nội dung và hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, gắn liền với việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 05. Qua đó đã góp phần phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống, đưa hoạt động của Vietcombank vượt qua mọi khó khăn thách thức, phát triển nhanh, mạnh và ngày càng bền vững.

Cơ chế đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng các tập thể, cá nhân trong toàn hệ thống được đổi mới, minh bạch và toàn diện, trên cơ sở gắn liền kết quả thi đua với kết quả thực hiện công việc theo thẻ điểm cân bằng (score card). Quá trình đánh giá thi đua được thực hiện dân chủ, công khai, khách quan, đúng quy trình, thủ tục, bảo đảm hiệu quả, khen thưởng kịp thời, “đúng người, đúng việc”, “thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó”. Các phong trào thi đua tại Vietcombank đã thực sự trở thành một trong những công cụ quản lý hiệu quả, tạo động lực, khuyến khích, thúc đẩy cán bộ, người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tạo ra các kết quả khác biệt và vượt trội của Vietcombank.


Đảng bộ Vietcombank được nhận Cờ đơn vị “đạt thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2015-2020”.

Trong phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua của Ngân hàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Đây thực sự là những tấm gương tiêu biểu để cán bộ, nhân viên và người lao động toàn hệ thống Vietcombank nhân rộng, học tập và noi theo. Vietcombank đã tổ chức định kỳ các hội nghị điển hình tiên tiến Vietcombank để tuyên dương, khen thưởng những cán bộ, đảng viên, người lao động có những thành tích xuất sắc trong công tác. Đây chính là sự khích lệ, cổ vũ động viên to lớn, là niềm tự hào của mỗi cán bộ, nhân viên và người lao động về những công lao, đóng góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân thuộc hệ thống Vietcombank.

Trong giai đoạn 2015-2019, Vietcombank đã có 1.072 tập thể được vinh danh tập thể lao động xuất sắc, 6.155 cá nhân đạt được danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 653 tập thể, 8.640 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch HĐQT về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả thi đua cấp Ngành Ngân hàng: 95 Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước; 334 danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Ngành; 1.284 Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Kết quả thi đua cấp Chính phủ: 15 Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 5 danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 28 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả thi đua cấp Nhà nước: 5 Huân chương Lao động hạng Nhất; 22 Huân chương Lao động hạng Nhì; 11 Huân chương Lao động hạng Ba.

Chia sẻ và yêu thương

Tình cảm nhân ái “yêu mọi kiếp người” của Bác đã thấm sâu vào suy nghĩ và hành động của mỗi CBCNV Vietcombank. Phát huy giá trị bản sắc nhân văn “Trọng đức, gần gũi, biết thông cảm và sẻ chia”, Vietcombank luôn dành sự quan tâm đặc biệt và có những đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội. Hằng năm, hơn 20.000 cán bộ, nhân viên, người lao động Vietcombank đã đóng góp, dành hàng trăm tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội. Trọng tâm mà Vietcombank hướng tới là các lĩnh vực y tế, giáo dục ở vùng núi, hải đảo, vùng đồng DTTS, vùng đặc biệt khó khăn; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh… Trong giai đoạn 2016-2020, Vietcombank đã dành gần 1.121 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Trong đó, năm 2020 là trên 386,5 tỷ đồng.

Một trong những điểm sáng Vietcombank đóng góp cho hành trình ươm mầm xanh thời gian gần đây đó là hoạt động xây dựng trường học với việc tài trợ 28 tỷ đồng xây dựng các ngôi trường THCS tại tỉnh Thái Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Long An. Không chỉ để lại dấu ấn xanh bằng việc tài trợ xây dựng những công trình trường học khang trang, Vietcombank còn rất tích cực trong công tác ươm mầm thế hệ trẻ, tài trợ học bổng cho các thế hệ sinh viên trẻ nhiều tài năng. Đặc biệt vừa qua, Vietcombank đã trao học bổng thắp sáng tương lai (LUYF) lần thứ 8 năm 2020-2021 cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập và nỗ lực không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Với việc đầu tư cho các chương trình cộng đồng trong lĩnh vực giáo dục, Vietcombank đã khẳng định cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ của đất nước, hỗ trợ học sinh, sinh viên phát huy tài năng. Năm học 2020-2021, Ban lãnh đạo Vietcombank đã trao học bổng cho sinh viên các trường đại học gồm Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính với tổng số tiền trao tặng là 600 triệu đồng. Chi nhánh Vietcombank Bắc Bình Dương trao 200 suất học bổng với tổng giá trị 200 triệu đồng cho học sinh nghèo vững bước tới trường; Vietcombank Long An trao học bổng với tổng trị giá 100 triệu đồng cho sinh viên nghèo hiếu học thuộc trường Đại học kinh tế công nghiệp Long An; Vietcombank Thăng Long tài trợ học bổng trị giá 50 triệu đồng cho sinh viên tài năng, hiếu học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền…


Đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc nay là Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên trái) trao kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 cho đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trong bối cảnh từ năm 2020 Việt Nam phải gồng mình thực hiện mục tiêu kép vừa nỗ lực chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vai trò đồng hành tích cực của Vietcombank được thể hiện rõ nét ở nhiều hoạt động đa dạng với quy mô lớn, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng và xã hội. Từ đầu năm 2020 tới nay, Vietcombank đã và đang chung tay phòng, chống dịch bệnh với gần 350 tỷ đồng đã giải ngân cho các chương trình phòng, chống dịch COVID-19, lan tỏa tinh thần doanh nghiệp đồng hành, sẻ chia cùng Chính phủ chăm lo sức khỏe và tính mạng của nhân dân.

Và kết quả

Đến nay, trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ Vietcombank được đánh giá là đơn vị có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa, nhân rộng trong hệ thống Vietcombank, góp phần quan trọng củng cố và bảo vệ nền tảng tư tưởng, văn hóa, đạo đức của Đảng, đồng thời tiếp sức, cổ vũ cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động kiên định, hăng hái, phấn đấu nhằm đưa Vietcombank thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Ngày 12-5-2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Vietcombank đại diện cho 35 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được biểu dương tại Chương trình giao lưu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng”.

Những nỗ lực của Vietcombank trong việc xây dựng, phát huy văn hóa doanh nghiệp đã góp phần giúp Vietcombank đạt được những những kết quả tốt đẹp. Vietcombank duy trì vị thế dẫn đầu trong 5 năm liên tiếp là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất tại Việt Nam, nằm trong nhóm các ngân hàng có thu nhập bình quân nhân viên cao nhất; chú trọng xây dựng môi trường công sở gắn kết, quan tâm, bảo đảm đúng quyền và lợi ích tối đa cho người lao động.Với những thành tích vượt trội, vị thế và thương hiệu của Vietcombank ngày càng vững chắc và uy tín. Vietcombank đã được nhiều tổ chức lớn trong nước và quốc tế như The Asian Banker, Euromoney, Forbes, Moody’s, Brand Finance, Asiamoney, Vietnam Report, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) ghi nhận, vinh danh với nhiều giải thưởng lớn: Ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất, Ngân hàng nộp thuế doanh nghiệp lớn nhất, Ngân hàng mạnh nhất Việt Nam, Ngân hàng tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng uy tín nhất Việt Nam (đứng đầu trong Top 10), Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, là ngân hàng duy nhất trong Top 1.000 doanh nghiệp đại chúng lớn nhất toàn cầu năm 2020…Những kết quả rất đáng trân trọng và tự hào đó là kết tinh của tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, chung sức của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Vietcombank; chiến lược lãnh đạo đúng đắn và tinh thần gương mẫu của cán bộ chủ chốt, cùng với đó là sự ủng hộ của các cấp, ngành và cộng đồng xã hội. Thực tế cũng đã minh chứng, trong quá trình xây dựng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Vietcombank, tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn là nguồn sức mạnh tinh thần cho các phong trào thi đua cũng như định hướng phát triển của Vietcombank. Dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào thực chất, thường xuyên với từng người lao động, không chỉ dừng lại ở nhận thức mà biến thành hành động. Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập thể CBCNV Vietcombank đã và đang cố gắng vun đắp một Vietcombank - không chỉ được biết đến là một trong những lá cờ đầu của Ngành Ngân hàng Việt Nam mà còn được biết đến bởi “Văn hoá Vietcombank” - nền tảng của sự phát triển bền vững, không chỉ cho hôm nay...

(Còn nữa)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất