Công an tỉnh Ninh Thuận hết mình vì nhân dân phục vụ
Đại tá Huỳnh Cầm, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận trao chứng chỉ cho các đồng chí bảo vệ dân phố hoàn thành lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Cách làm khoa học, kết quả khả quan          

Thời gian qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Thuận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, trong đó xác định công tác cải cách hành chính là một nhiệm vụ quan trọng, là khâu đột phá, không chỉ phục vụ nhân dân mà còn là nơi để giới thiệu nét đẹp văn hóa của lực lượng Công an.          

Chỉ tính riêng trong 2 năm 2018 và 2019, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu ban hành 5 văn bản quy phạm pháp luật, 15 kế hoạch và nhiều văn bản khác có liên quan đến cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; đã rà soát 371 mẫu thủ tục hành chính với mục tiêu giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục cho Nhân dân và đã đạt được kết quả quan trọng. Trong công tác cấp giấy chứng minh nhân dân, theo quy định thời hạn cấp mới ở địa bàn thành phố là 7 ngày làm việc, Công an tỉnh đã rút ngắn xuống còn 1 ngày làm việc; ở địa bàn các huyện, theo quy định thời hạn tối đa là 15 ngày, giờ rút ngắn xuống còn từ 3 đến 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.  

Trong lĩnh vực đăng ký cư trú tại địa bàn thành phố, theo quy định 3 ngày làm việc thì đã rút ngắn thời hạn giải quyết đăng ký thường trú xuống còn 2 ngày; nhập đến từ 14 ngày rút xuống còn 7 ngày; đối với thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cháy nổ, rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 3 ngày; đối với dự án quy hoạch và thiết kế cơ sở nhóm A, thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công công trình nhóm B, giảm từ 10 ngày xuống còn 7 ngày; đăng ký cấp biển số xe mô tô từ 1 đến 3 ngày rút xuống cấp trong ngày.

Chỉ tính riêng trong 2 năm gần đây, Công an tỉnh đã tiếp nhận 231.095 hồ sơ thuộc thẩm quyền, trong đó có trên 10% hồ sơ được trả trước hẹn, 89 hồ sơ trả đúng hẹn, chỉ có 0,001% trễ hẹn do yếu tố khách quan. Việc rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành chính và trả trước hẹn đã tiết kiệm được 958.630 ngày chờ đợi của nhân dân. Ngoài ra, Công an tỉnh còn thành lập các tổ công tác lưu động, cấp 4.949 chứng minh nhân dân cho công dân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, trường học và các trường hợp già, yếu, đi lại khó khăn vào các ngày thứ 7, chủ nhật.          

Việc tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCS trên tinh thần vì nhân dân phục vụ được Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện dưới các hình thức như tập huấn, trao đổi kỹ năng nghiệp vụ, văn hóa giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp, với nhân dân. Công an tỉnh đã lựa chọn những cán bộ có năng lực, hiểu biết sâu, nắm vững nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, thái độ chuẩn mực để làm công tác tiếp và giải quyết công việc với cơ quan, tổ chức và nhân dân. Các khẩu hiệu hành động mà Công an tỉnh đề ra là: “Toàn tâm toàn ý – Hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”; “Biết chào, biết cười, biết lắng nghe, biết hướng dẫn, biết cảm ơn, biết xin lỗi” được gắn tại nơi làm việc để tác động tới tâm lý tích cực trong CBCS khi thực hiện nhiệm vụ với phương châm “mưa dầm thấm lâu”.          

Để có cơ sở đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, Công an tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức 15 cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Công an các cấp trong tỉnh với các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính; gửi văn bản đến 70 cơ quan, đơn vị, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và 195 doanh nghiệp đóng trên địa bàn để lấy ý kiến góp ý đối với lực lượng CAND về giải quyết thủ tục hành chính. Qua khảo sát, có 24,6% đánh giá ở mức “rất tốt”; 75,4% đánh giá ở mức “tốt” về nội dung thực hiện chức trách, nhiệm vụ của CBCS. Về nội dung tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp, ứng xử của CBCS, có 29,8% đánh giá ở mức  “rất tốt”; 70,2% đánh giá ở mức “tốt”; không có đánh giá ở mức yếu kém. Công an các huyện, thành phố và các phòng chức năng thuộc Công an tỉnh gửi 2.947 phiếu khảo sát đến tổ chức, cá nhân để khảo sát về mức độ hài lòng của Nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính; kết quả có 1.448 phiếu (51,2%) đánh giá ở mức “rất hài lòng”; 1.372 phiếu (48,5%) đánh giá ở mức “hài lòng”; không có ý kiến nào phản ánh, góp ý, bổ sung, sửa đổi về thủ tục hành chính cũng như thái độ, trách nhiệm của CBCS.

5 kinh nghiệm

Học và làm theo lời Bác Hồ, trên tinh thần cải cách hành chính, vì nhân dân phục vụ, Công an tỉnh Ninh Thuận rút ra 5 kinh nghiệm sau:

Một là, sự lãnh đạo trực tiếp, sâu sát, toàn diện của cấp ủy đảng, lãnh đạo Công an các cấp là nhân tố quyết định cho sự thắng lợi bước đầu trong thực hiện Cuộc vận động, đồng thời phải biết phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của CBCS.

Hai là, phải quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở từng đơn vị, địa phương, trong đó chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử cho mỗi CBCS theo phương châm: Trọng nhân dân, học nhân dân, có trách nhiệm với nhân dân theo các tiêu chí văn hóa và quy tắc ứng xử của CAND mà Bộ Công an đã ban hành.

Ba là, quá trình tổ chức thực hiện học và làm theo lời Bác Hồ cần phải gắn với phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”, đồng thời gắn với tình hình thực tế, đặc thù công tác của từng đơn vị để lựa chọn nội dung, biện pháp thiết thực, phù hợp, tránh dập khuôn, hình thức; phải biết lựa chọn, phát hiện những vấn đề trọng tâm, những nội dung, mặt hạn chế trong quá trình thực hiện để tập trung chỉ đạo giải quyết.

Bốn là, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền việc thực hiện học và làm theo Bác Hồ trong toàn xã hội, tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; sự theo dõi, giám sát của các cơ quan báo chí và nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũng như cả nước; tổ chức lấy ý kiến nhân dân, từ đó chọn lọc, phát huy các mặt tốt, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, hạn chế, nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ, giúp đỡ, giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân để thúc đẩy phong trào học và làm theo Bác Hồ được tốt nhất.

Năm là, để học và làm theo Bác Hồ được lan tỏa cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, nhằm góp phần nâng cao bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, tính nhân văn, vì nhân dân phục vụ, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự phải kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân mắc sai phạm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất