Bắc Kạn nhân lên những cách làm sáng tạo trong học và làm theo Bác
Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức thi Thuyết trình thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Gắn việc học và làm theo Bác với xây dựng nông thôn mới

Tỉnh ủy Bắc Kạn đã chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, tự giác, đăng ký học tập và làm theo Bác với nhiều nội dung thiết thực, trong đó có nhiệm vụ giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới. Nhiệm vụ này được Tỉnh ủy Bắc Kạn chỉ đạo thực hiện từ tháng 5 năm 2015. Sau hơn 2 năm thực hiện, nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn về kinh phí, nguồn lực để nỗ lực thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, ngành đã giúp xã từ phương thức tuyên truyền, vận động quần chúng đến củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, quan tâm giúp đỡ các đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội, giúp đỡ ngày công lao động, hỗ trợ nguyên vật liệu để xây dựng các công trình theo các tiêu chí nông thôn mới…

Đảng bộ Công an tỉnh được phân công giúp đỡ xã An Thắng, huyện Pác Nặm trong xây dựng nông thôn mới. Trong hơn 2 năm qua, đơn vị đã bám sát, phối hợp tốt với xã để tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện các tiêu chí. Tổ chức các buổi phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tuyên truyền Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo và các chủ trương, chính sách khác. Tiến hành hỗ trợ kinh phí, giúp xã xây dựng và đưa vào sử dụng 3 nhà họp thôn, 2 cầu dân sinh và 4 lò đốt rác; góp vật liệu và ngày công để đổ sân bê tông và lợp mái, sửa đường tại các điểm trường, thôn trong xã…

Hầu hết các cơ quan, đơn vị huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng góp vật chất, ngày công lao động trực tiếp giúp đỡ, hỗ trợ các xã làm đường nội thôn, xây dựng cầu dân sinh… các sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học - công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục - Đào tạo, Hội Nông dân, Ban Dân vận mở các lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ, đăng ký các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn… Các đơn vị Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty Bảo Việt, Tỉnh đoàn, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Cựu chiến binh hỗ trợ xây dựng lò đốt xử lý rác thải….

Tạo không khí thi đua trong học và làm theo Bác

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn chỉ đạo thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh về việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với yêu cầu xây dựng kế hoạch, mỗi tập thể, cá nhân đăng ký ít nhất từ 3 việc “làm theo” Bác, có giải pháp thực hiện, phân công trách nhiệm, thời hạn giải quyết cho từng việc đã đăng ký. Và đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức, đơn vị và cán bộ, đảng viên cuối năm. Điều này đã tạo không khí thi đua trong học và làm theo Bác.

Năm 2017, Huyện ủy Bạch Thông đã lựa chọn 3 việc làm theo Bác gồm “Tăng cường công tác quản lý đô thị và quản lý hành lang giao thông trên địa bàn toàn huyện; Nâng cao trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Tăng cường công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn”. Qua thực hiện đã có sự chuyển biến rõ nét, công tác quản lý đô thị và quản lý hành lang an giao thông trên địa bàn huyện cơ bản đã đi vào nề nếp, tạo sự chuyển biến tích cực của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở về việc quản lý hành lang giao thông nên hiện tượng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè giao thông đã giảm rõ rệt. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc nâng cao trách nhiệm kỳ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức....

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Pác Nặm lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc, hạn chế, yếu kém để giải quyết kịp thời. Đó là về trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; công tác quản lý sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết đơn thư của công dân liên quan đến đất đai; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về nâng cao chất lượng trồng rừng. Để triển khai những nội dung đã đăng ký, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đẩy mạnh triển khai thực hiện cải cách hành chính trong Đảng; tăng cường quản lý, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; thường xuyên kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc thực thi công vụ. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện trồng rừng đảm bảo đạt chỉ tiêu và chất lượng rừng trồng...

Các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đều đã lựa chọn ít nhất 3 việc làm cụ thể để đăng ký, đưa vào kế hoạch học và làm theo Bác của mình. Những tập thể đều chọn những mặt hạn chế, yếu kém, bức xúc của đơn vị, địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện. Còn các cá nhân là cán bộ, đảng viên dựa vào nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ của từng cá nhân mà lựa chọn những cách làm theo Bác cụ thể, sát với thực tiễn hàng ngày. Như việc lựa chọn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, việc hoàn thành định mức công việc theo thời gian cụ thể, việc sử dụng tiết kiệm các loại văn phòng phẩm, việc đi cơ sở không sử dụng xe công, nâng cao chất lượng trong thực thi công vụ, gần gũi quần chúng, học hỏi và lắng nghe nguyện vọng của nhân dân...

Đối với đảng viên khu vực nông thôn chọn những việc như giúp đỡ, hỗ trợ các hộ gia đình còn khó khăn trong phát triển kinh tế, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa...

Xác định đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên vì dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tỉnh ủy Bắc Kạn đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhân lên những cách làm sáng tạo trong học và làm theo Bác, để việc học và làm theo Bác là công việc thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất