Kết luận của Bộ Chính trị về giải pháp thực hiện nghị quyết tam nông

Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 97-KL/TW về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chính phủ báo cáo về việc thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn

Tại Kỳ họp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trình bày Báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIII. Tạp chí Xây dựng Đảng xin trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo.

Kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

Sáng 20-5, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2012, 4 tháng đầu năm 2013. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo này.

Khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng

Như tin đã đưa, sáng 20-5, tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội) khai mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chính phủ báo cáo việc thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn

Sáng 12-11, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (ảnh bên) đã báo cáo Quốc hội về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ hai và thứ ba. Báo cáo nêu rõ việc Chính phủ đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời, quyết liệt Nghị quyết của Quốc hội trong các lĩnh vực lớn như: Giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục và đào tạo, tài chính, ngân hàng, tài nguyên và môi trường, kế hoạch và đầu tư, công thương, bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống tội phạm. Dưới đây là toàn văn Báo cáo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất