Về minh bạch tài sản, thu nhập

CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12  năm 2001; Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11  năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 4 tháng 8 năm 2007; Xét đề nghị của Tổng thanh tra Chính phủ,

Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam phát triển lên tầm cao mới

Ngày 9-8-2011, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã đến thăm Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và có bài phát biểu trước cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện. Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Kỳ họp mang trí tuệ, niềm tin và tinh thần đổi mới của một nhiệm kỳ mới

Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Đầu đề là của Tạp chí.

Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước

Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu bài phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Đầu đề là của Tạp chí.

Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Trương Tấn Sang

Tại Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XIII, phiên họp chiều ngày 25-7-2011 đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu tóm tắt tiểu sử đồng chí Trương Tấn Sang.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất