Kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Công văn số 3145-CV/BTCTW, ngày 25-4-2022 về việc thông báo điểm thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp đối với cán bộ, công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021.

Tạo ra bước chuyển biến mới có tính đột phá trong phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long (*)

Như tin đã đưa, ngày 22-4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu. (*) Tiêu đề do Tạp chí Xây dựng Đảng đặt.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.Tạp chí Xây dựng Đảng xin giới thiệu toàn văn Thông báo Kết luận quan trọng này.

Thứ tự phòng thi, lịch thi của cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp

Ban Tổ chức Trung ương đã công bố danh sách cán bộ, công chức dự thi "nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021". Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải danh sách người dự thi kèm thứ tự phòng thi, lịch thi các môn thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp theo tệp đính kèm.

Bình Dương ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của BCH Trung ương khoá XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1-12-2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, BTV Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 21-2-2022 để triển khai Kết luận, Kế hoạch của Trung ương.

Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Sáng 10-3, dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thông báo thực hiện nội quy kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021

Ngày 7-3-2022, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Thông báo số 208 - TB/BTCTW về việc thực hiện nội quy kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng đăng toàn văn Thông báo.

Kế hoạch và Đề cương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 58-KH/BTCTW, ngày 28-2-2022 "Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022". Tạp chí Xây dựng Đảng xin giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 58-KH/BTCTW, ngày 28-2-2022 kèm theo Đề cương thông tin, tuyên truyền chi tiết.

Triệu tập cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021

Ngày 2-3-2022, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Công văn số 2867-CV/BTCTW gửi các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng ủy khối Trung ương, các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương về việc triệu tập cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng đăng toàn văn Công văn.

Công điện của Thủ tướng về sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Trước 30-6-2022, các bộ, ngành hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất