Thể lệ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cơ quan, tổ chức, nhân dân, cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang nhân dân trên phạm vi cả nước và công dân Việt Nam ở nước ngoài; góp phần làm chuyển biến, nâng cao nhận thức xã hội trong thực hiện Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Cuộc thi là một hoạt động thiết thực thuộc Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22-8-2019; góp phần triển khai Luật Cảnh sát biển Việt Nam thống nhất, đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả trên phạm vi cả nước. Ngày 19-8-2021, Ban Tổ chức đã ban hành Quyết định số 11504/QĐ-BTC kèm theo Thể lệ Cuộc thi.

Thủ tướng chỉ thị triển khai giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19.

Thư Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới

Nhân dịp khai giảng năm học 2021-2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi gắm niềm tin và hy vọng đối với ngành Giáo dục qua bức thư gửi tới toàn Ngành. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng tải toàn văn bức thư.

Công văn về cập nhật, bổ sung biểu mẫu tổng hợp quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Công văn số 1553-CV-BTCTW về cập nhật, bổ sung biểu mẫu tổng hợp quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026. Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải toàn bộ Công văn này.

Công văn về xây dựng Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm; đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Công văn số 1518-CV-BTCTW đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở Trung ương chỉ đạo xây dựng Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm; đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026 và hằng năm. Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải toàn bộ Công văn này.

Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp

Ban Tổ chức Trung ương vừa ký ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải toàn bộ Kế hoạch này.

Định hướng xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới, kiêm nhiệm chức danh

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Công văn số 1473-CV/BTCTW gửi Ban thường vụ các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương về việc xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới, kiêm nhiệm chức danh.

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sáng 16-8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 64 điểm cầu tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước, với sự tham dự của khoảng 2.000 đại biểu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng với nhan đề: "Phát huy truyền thống đại đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tuyển sinh chương trình học bổng tiến sỹ Nhật Bản năm 2022

Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) vừa ban hành Thông báo số 03-TB/CĐTBDCB gửi tới ban tổ chức các tỉnh, thành uỷ trực thuộc Trung ương và vụ (ban) tổ chức cán bộ các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương về việc tuyển chọn cán bộ dự tuyển chương trình học bổng tiến sĩ lãnh đạo công toàn cầu tại Nhật Bản năm 2022.

Tổng Bí thư chỉ đạo những định hướng lớn, chia sẻ sâu sắc, kỳ vọng và tin tưởng vào Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 11-8, Chính phủ khóa XV họp Phiên đầu tiên để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Phiên họp vinh dự được đón đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo. Bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị là những định hướng, chỉ đạo có tính khái quát, tổng thể, toàn diện, xuyên suốt, sâu sắc, có trọng tâm, trọng điểm cho Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 và cả giai đoạn tiếp theo, thể hiện sự quan tâm đặc biệt, sự chia sẻ sâu sắc, sự kỳ vọng và tin tưởng lớn lao của Đảng, Nhà nước, Nhân dân dành cho Chính phủ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất