Về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW

Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Công văn số  3520-CV/BTCTW, ngày 8-6-2022 về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương. Tạp chí Xây dựng Đảng đăng toàn văn Công văn và các phụ lục đính kèm.                

Điều chỉnh phân công công tác Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 492/TTg-TH điều chỉnh phân công công tác của Thủ tướng, Phó Thủ tướng.

Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng vừa ký Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2-6-2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tạp chí Xây dựng Đảng xin trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định.

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp

Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Thông báo số 224, ngày 24-5-2022 về kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng đăng toàn văn Thông báo.

Toàn văn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Sáng ngày 23-5-2022, Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã có bài phát biểu khai mạc tại Kỳ họp. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn:

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII)

Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5 (khoá XIII) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”:

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội

Ngày 5-5-2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Quy định của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ

Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28-4-2022 về luân chuyển cán bộ. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định:

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 5

Sáng 4-5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc tại Hội nghị. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18-4-2022 về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận số 34-KL/TW:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất