Diễn văn của Tổng Bí thư tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Sáng 18-7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, TP. Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2022); 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2022).

Quy định mới của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định 69-QĐ/TW, ngày 6-7-2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 30-6, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 đã diễn ra với gần 500 đại biểu dự họp trực tiếp và hơn 80.000 đại biểu dự họp trực tuyến tại hơn 4.000 điểm cầu trong cả nước. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Nhìn lại 10 năm qua; định ra phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tới”.

Nghị quyết về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn Nghị quyết.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 12-NQ/TW

Ngày 17-6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới". Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới".

Thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Thông báo số 231-TB/BTCTW về kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng đăng toàn văn thông báo kèm theo mẫu báo cáo kết quả và kết quả điểm thi.

Về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW

Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Công văn số  3520-CV/BTCTW, ngày 8-6-2022 về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương. Tạp chí Xây dựng Đảng đăng toàn văn Công văn và các phụ lục đính kèm.                

Điều chỉnh phân công công tác Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 492/TTg-TH điều chỉnh phân công công tác của Thủ tướng, Phó Thủ tướng.

Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng vừa ký Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2-6-2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tạp chí Xây dựng Đảng xin trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định.

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp

Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Thông báo số 224, ngày 24-5-2022 về kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng đăng toàn văn Thông báo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất