Thêm 383 nhà khoa học đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022
Một phiên họp Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023.

Một phiên họp Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo đó có 383 ứng viên giáo sư, phó giáo sư đạt chuẩn chức danh năm 2022 gồm 34 giáo sư và 349 phó giáo sư ở 28 ngành/liên ngành.

Ngành nhiều ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư nhất là Y học với 7 ứng viên. Ngành nhiều ứng viên đạt tiêu chuẩn phó giáo sư nhất là Kinh tế với 45 ứng viên và Hóa học - Công nghệ thực phẩm 43 ứng viên.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học có ứng viên đạt chuẩn trong danh sách tổ chức công nhận và trao quyết định.

Danh sách chi tiết các ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư 2022 xem Tại đây.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất