Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giao ban công tác văn thư, lưu trữ với các ban đảng, đảng uỷ trực thuộc Trung ương
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng đánh giá về tình hình công tác văn thư, lưu trữ của các ban đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương từ năm 2020 đến năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Báo cáo nhấn mạnh: Công tác văn thư, lưu trữ của các ban đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục được thực hiện tốt và ngày càng đi vào nền nếp, nổi bật là: Quan tâm, chú trọng việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phù hợp với văn bản của cấp trên và tình hình thực tiễn của cơ quan; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về công tác văn thư, lưu trữ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện lập hồ sơ công việc và giao nộp vào lưu trữ cơ quan; công tác thu thập, giao nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử tiếp tục được thực hiện theo quy định; một số cơ quan đã thực hiện tốt việc thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; giải quyết dứt điểm tình trạng tài liệu tồn đọng, chưa được chỉnh lý; quy trình, thủ tục xét hủy và tiêu hủy tài liệu hết giá trị đúng quy định; quan tâm hơn đến việc giải mật tài liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tài hạn chế đó, đồng thời đề ra một số giải pháp khắc phục trong thời gian tới, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm tiếp theo để công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan tiếp tục phát huy hiệu quả, phục vụ đắc lực cho hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan.

Đã có 8 ý kiến phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đều nhất trí cao với báo cáo, đồng thời nhấn mạnh thêm một số kết quả đạt được cũng như một số khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ; kiến nghị tăng cường việc tổ chức hội nghị, tập huấn, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng ghi nhận những kết quả, cố gắng của các ban đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong công tác văn thư, lưu trữ thời gian qua; trả lời một số kiến nghị, vướng mắc của các đại biểu. Đồng chí đề nghị lãnh đạo văn phòng các ban đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong thời gian tới cần tiếp tục tham mưu, giúp lãnh đạo cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác văn thư, lưu trữ. Chú ý quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Lưu trữ, Quy định 270 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ và công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Đảng; rà soát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa tài liệu lưu trữ; đẩy nhanh việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của Trung ương Đảng; bảo vệ, bảo quản tuyệt đối an toàn tài liệu lưu trữ của cơ quan; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ văn thư, lưu trữ. 

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng đọc báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng đọc báo cáo tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nam Định phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nam Định phát biểu tại Hội nghị.

Đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội nghị.

Đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội nghị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất