Bình Dương đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu năm 2022
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh phát biểu kết luận tại phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh phát biểu kết luận tại phiên họp.

Theo báo cáo, đến nay tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 29/34 chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Kết quả cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh ước tăng 8,9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 269.440 tỷ đồng, tăng 16,8%; kim ngạch xuất khẩu đạt 35,7 tỷ đô-la Mỹ, tăng 9%; kim ngạch nhập khẩu đạt 25,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 1% so với năm 2021. Toàn tỉnh thu hút 77.986 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 2 tỷ 841 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 4.076 dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn 39,67 tỷ đô-la Mỹ. Về hoạt động đối ngoại, hội nhập, tỉnh đã tạo nhiều dấu ấn đậm nét thông qua việc tổ chức thành công nhiều sự kiện mang tầm quốc tế...

Lãnh đạo HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Lãnh đạo HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, lãnh đạo HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện nội dung các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh thông qua vào kỳ họp cuối năm 2022.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Võ Văn Minh cho biết, trên cơ sở kết quả đạt được, UBND tỉnh đề ra mục tiêu tổng quát năm 2023 là tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng trên nền tảng chuyển đổi số, kinh tế số, bảo đảm cán cân đối lớn của nền kinh tế. UBND tỉnh xác định 34 chỉ tiêu chủ yếu năm 2023, trong đó phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 8,5 - 8,7% so với năm 2022.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu ý kiến về vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại các địa phương.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu ý kiến về vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, năm 2023, hầu hết các chỉ tiêu đều cao hơn so với năm 2022. Chính vì thế, nhằm bảo đảm thực hiện thành công các chỉ tiêu năm 2023, các sở, ngành, địa phương cần phân tích, làm rõ thêm một số nội dung như: Tình hình thu chi ngân sách năm 2022 và dự toán ngân sách 2023; những thuận lợi, khó khăn trong năm 2023; tình hình xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp và cung ứng xăng dầu; tiến độ triển khai thủ tục, phương án đầu tư một số dự án giao thông trọng điểm; kế hoạch di dời một số cơ sở y tế...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất