Hậu Giang triển khai Đề án thí điểm đổi mới tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo đó, Đề án số 06-ĐA/TU ngày 01-5-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thí điểm đổi mới tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ, ngoài cán bộ tự nguyện, thì những trường hợp thuộc diện được cấp có thẩm quyền xem xét tinh giản biên chế bao gồm: Cán bộ có 1 năm trước liền kề thời điểm xem xét, được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ có 2 năm trong 5 năm gần nhất tính đến thời điểm xem xét được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ có 2 năm trong 5 năm gần nhất tính đến thời điểm xem xét được đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ ở mức thấp hơn cán bộ khác cùng cơ quan, đơn vị nằm trong chỉ tiêu tinh giản biên chế được giao.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang biểu quyết thông qua Đề án

Mục tiêu của Đề án là tạo sự chuyển biến vượt bậc trong việc nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả công tác của cán bộ và cơ quan, đơn vị. Thực hiện tinh giản biên chế có chỉ tiêu cứng (ngoài chỉ tiêu biên chế Trung ương giao giai đoạn 2022-2026) để tuyển dụng thay thế bằng cán bộ trẻ có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Hậu Giang.

Cụ thể, giai đoạn 2023-2026: Chỉ tiêu tinh giản biên chế tối thiểu 5% đối với cán bộ, công chức và tối thiểu 5% đối với viên chức (ngoài chỉ tiêu biên chế Trung ương giao giảm giai đoạn 2022-2026) để tuyển dụng cán bộ trẻ có trình độ, năng lực thay thế. Trong đó, giai đoạn 2023-2024, tinh giản và tuyển dụng thay thế tối thiểu 2% đối với cán bộ, công chức và tối thiểu 2% đối với viên chức; giai đoạn 2024-2026, tinh giản và tuyển dụng thay thế tối thiểu 3% đối với cán bộ, công chức và tối thiểu 3% đối với viên chức…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Đề án là một trong những đột phá của tỉnh trong công tác xây dựng Đảng; là tâm huyết và trách nhiệm cao của hệ thống chính trị trong tỉnh trong đổi mới tinh giản biên chế cán bộ có chất lượng, hiệu quả công việc thấp gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, uy tín, năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Để triển khai tổ chức Đề án đạt mục tiêu và kết quả thực chất, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thống nhất nhận thức và hành động với tinh thần quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, cần thực hiện nghiêm Quy định số 1120-QĐ/TU ngày 1-6-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Quy định bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; đồng thời yêu cầu, tập thể lãnh đạo, trước hết là người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc tổ chức quán triệt, phổ biến Đề án đến cán bộ, đảng viên; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả. Trước mắt, Hậu Giang sẽ chọn 20% cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện thí điểm Đề án này.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất