Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Đài ký kết hợp tác với Trung tâm Phát triển công nghệ sinh học Đài Loan
Từ trái sang phải: ông Đồ Tỉnh Triết - Chủ tịch Hội đồng quản trị TT DCB, ông Ngô Trung Huân - CEO TT DCB, bà Ngô Phẩm Trân - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Đài, ông Vũ Tiến Dũng - Chủ nhiệm VP Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc.

Dưới sự nỗ lực của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Đài (dưới đây gọi tắt là Hiệp hội), bà Ngô Phẩm Trân, đã tổng hợp những thế mạnh đang có, Hiệp hội đã kết nối nhiều hợp tác về công nghệ chuyển giao cũng như thương mại song phương, là nhịp cầu nối kết doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan tìm kiếm cơ hội hợp tác, thúc đẩy phát triển về ngành Công nghệ sinh học. Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Đài và Trung tâm Phát triển công nghệ sinh học Đài Loan (dưới đây gọi tắt là DCB) vào ngày 22-5-2023 đã diễn ra buổi ký kết hợp tác MOU, hai bên sẽ liên kết xây dựng một nhịp cầu để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan tìm kiếm cơ hội hợp tác trên tinh thần cùng nhau phát triển. 

Từ trái sang phải: Ông Lê Quang Tuấn-Trưởng ban xúc tiến đầu tư VP Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Bà Ngô Phẩm Trân-Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Đài, Ông Vũ Tiến Dũng- Chủ nhiệm VP Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Ông Đồ Tỉnh Triết-Chủ tịch hội đồng quản trị TT DCB, ông Ngô Trung Huân-CEO TT DCB, Ông Hoàng Thiên Nhạc, phó CEO TT DCB.

Từ trái sang phải: ông Lê Quang Tuấn - Trợ lý Chủ nhiệm VP Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, bà Ngô Phẩm Trân - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Đài, ông Vũ Tiến Dũng - Chủ nhiệm VP Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, ông Đồ Tỉnh Triết - Chủ tịch Hội đồng quản trị TT DCB, ông Ngô Trung Huân - CEO TT DCB, ông Hoàng Thiên Nhạc, Phó CEO TT DCB.

Tại buổi ký kết hợp tác có mời Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Phát triển công nghệ sinh học Đài Loan, ông Đồ Tỉnh Triết, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, ông Vũ Tiến Dũng chứng kiến. Đại diện hai đơn vị ký kết do CEO Ngô Trung Huân đại diện DCB và Chủ tịch Ngô Phẩm Trân đại diện Hiệp hội.

Cùng có mặt tham dự và chứng kiến cho sự hợp tác thành công của buổi ký kết còn có mời nhiều tập đoàn lớn của Đài Loan về công nghệ sinh học và điện tử như: UBI Biotechnology, UnicoCell, UAT, Shinfox, Unic…

Muốn tìm hiểu thêm về những thông tin hợp tác có thể liên hệ với Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Đài tại Đài Loan, điện thoại: +886-2-2649-4189; Văn phòng Hiệp hội Phát triển Kinh tế Văn hóa Giáo dục Đài Việt tại TP. Hồ Chí Minh, điện thoại:028-3933-3534. 


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất