Nhiều giải pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong nửa nhiệm kỳ còn lại
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh phát biểu. Ảnh: Hữu Hiệp.

Quyết tâm hành động, tạo sức mạnh tổng hợp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cho rằng: Để hoàn thành các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong nửa nhiệm kỳ còn lại đòi hỏi phải có sự đồng lòng, thống nhất cao của các ngành, các cấp. Đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hành động cao nhất để tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, thực thi công vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức để phối hợp giải quyết các nhiệm vụ được nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tập trung huy động, thu hút nguồn lực đầu tư theo hướng phát triển; thực hiện phân bổ ngân sách có trọng tâm, trọng điểm. Hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức công bố quy hoạch kết hợp với các hoạt động xúc tiến đầu tư để huy động nguồn lực thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt. Chủ động, tích cực phối hợp thực hiện tốt các hoạt động hợp tác liên kết vùng, tiểu vùng để mở rộng, tối ưu hoá nguồn lực, trọng tâm là TP. Hồ Chí Minh, Tiểu vùng duyên hải phía Đông đồng bằng sông Cửu Long.

Phát triển kinh tế biển

Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện Bình Đại Nguyễn Văn Dũng cho biết: 2 năm qua, Huyện uỷ Bình Đại đã tập trung quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được một số thành tựu và kết quả quan trọng, giúp kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định, đời sống nhân dân được nâng lên. Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế biển, gắn với thực hiện chủ trương phát triển Bến Tre về hướng Đông của Tỉnh uỷ trên địa bàn huyện Bình Đại.

Về giải pháp thời gian tới, Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện Bình Đại Nguyễn Văn Dũng cho rằng: Tỉnh uỷ quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt và thực hiện có hiệu quả NQ số 04-NQ/TU của Tỉnh uỷ về phát triển Bến Tre về hướng Đông giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 20230; nâng cao nhận thức của người dân về quan điểm phát triển Bến Tre về hướng Đông gắn với phát triển bền vững kinh tế biển và khai thác, sử dụng nguồn lực hợp lý, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện các dự án, công trình theo quy hoạch của tỉnh.

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế thuỷ sản. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến để nâng cao giá trị nông sản; chú trọng việc mời gọi thu hút đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, đóng góp tích cực vào nguồn cung cấp điện quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường. Quan tâm lãnh đạo phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn tỉnh, nhất là các huyện ven biển. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng chủ yếu, tạo nền tảng để phát triển kinh tế biển. Tăng cường lãnh đạo về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Lãnh đạo phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng, an ninh. Nâng cao nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp.

Đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp.

Đẩy mạnh xây dựng các khu, cụm công nghiệp

Theo Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Văn Bé Sáu: Để đẩy nhanh thực hiện xây dựng các khu, cụm công nghiệp trong thời gian tới, tỉnh cần xác định việc đầu tư hạ tầng và giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) có vai trò quan trọng trong thúc đẩy ngành công nghiệp của tỉnh phát triển, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuyên truyền vận động cho người dân biết dự án đầu tư các khu, CCN là dự án có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh. Tiếp tục tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư; triển khai có hiệu quả chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2022-2025; Quyết định quy định chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN, CCN trên địa bàn tỉnh để có thể huy động được các nguồn vốn vào đầu tư phát triển, góp phần giảm chi ngân sách nhà nước.

Hoàn thiện bộ tiêu chí thu hút đầu tư vào KCN, CCN trên địa bàn tỉnh. Triển khai “Số hóa dữ liệu các KCN, CCN trên nền tảng bản đồ số 4D, số hóa hiện trạng khu vực, vị trí dự án mời gọi đầu tư”. Đa dạng hình thức thu hút đầu tư, trong đó chú trọng hình thức thu hút đầu tư trực tiếp đối với những nhà đầu tư có tiềm lực mạnh, các dự án công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng lớn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đầu tư đồng bộ các hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội ngoài hàng rào KCN, CCN, giải quyết nhanh, kịp thời các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư.

Các sở, ngành, các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã phân bổ cho lĩnh vực đầu tư KCN, CCN. Đồng thời, kiến nghị tỉnh hàng năm quan tâm cân đối, bố trí thêm vốn ngân sách cùng với nguồn vốn đối ứng của các huyện, thành phố, vốn xã hội hóa,…để đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào CCN, trọng tâm là hạ tầng giao thông và hệ thống xử lý nước thải tập trung. Đối với các huyện, thành phố cần chủ động bố trí một phần vốn ngân sách để lập quy hoạch chi tiết các CCN mới được thành lập, đầu tư các hạng mục chính của các CCN tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, góp phần thực hiện có hiệu quả NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, với chỉ tiêu “mỗi huyện 1 CCN ít nhất 70ha, riêng huyện Chợ Lách có diện tích phù hợp”.

Các sở, ngành, các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định để thành lập, mở rộng, quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/2000, 1/500),... các KCN, CCN có trong quy hoạch, đặc biệt là các KCN, CCN đang có nhà đầu tư tiếp cận, tìm hiểu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút đầu tư cũng như sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư mới trên tinh thần luôn đồng hành cùng nhà đầu tư và tạo nên những động lực mới cho kinh tế tăng trưởng nhanh.

Thường xuyên theo dõi, khảo sát nắm tình hình triển khai thực hiện các KCN, CCN để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình đầu tư xây dựng và hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Để thực hiện đạt chỉ tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu cả nhiệm kỳ 10 tỷ USD, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Sở Công thương tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển xuất khẩu. Cụ thể, tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương hỗ trợ Bến Tre tìm giải pháp tiêu thụ trái dừa, các sản phẩm từ trái dừa, trái cây. Hỗ trợ thúc đẩy nhanh quá trình đàm phán với Trung Quốc sớm cho phép trái dừa, bưởi da xanh Việt Nam được vào danh sách xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư kêu gọi doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến tôm xuất khẩu tại tỉnh, trước hết là 4 ngàn ha tôm công nghệ cao. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu hàng hóa, giao thương hàng hóa, khảo sát thị trường và hỗ trợ các doanh nghiệp tỉnh tham gia hội chợ triển lãm thương mại ở trong nước, nước ngoài. Song song đó, đổi mới phương thức xúc tiến thương mại thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, xúc tiến thương mại thông qua thương mại điện tử, nhất là kết nối với các sàn ngoài nước như: Alibaba, Amazon,…. Phối hợp chặt chẽ với các đại sứ, tham tán thương mại để kết nối, xúc tiến đầu tư, thương mại với các nước có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của Bến Tre…

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh cho rằng: Với yêu cầu cao của bộ tiêu chí, nguồn lực đầu tư có hạn, để đạt được mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới (NTM), các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn các huyện Mỏ Cày Nam, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú và Bình Đại cần phải nỗ lực, quyết tâm nhiều hơn nữa, trong đó chú ý kiện toàn bộ máy hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện, Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã và Ban Phát triển các ấp sao cho hiệu quả, cán bộ có đủ năng lực, năng động, sáng tạo để lãnh, chỉ đạo thực hiện xuyên suốt trong công tác xây dựng xã, huyện NTM, đặc biệt là thực hiện Đề án xây dựng huyện NTM đã được phê duyệt.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh phát biểu. Ảnh: Hữu Hiệp.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh phát biểu. Ảnh: Hữu Hiệp.

Chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện đã đề ra. Có phân công thật cụ thể từng thành viên phụ trách từng nội dung điều kiện, tiêu chí huyện NTM. Tổ chức họp giao ban định kỳ hoặc họp đột xuất để đánh giá tiến độ thực hiện các bộ tiêu chí, tại các buổi họp có thể mời các ngành tỉnh có liên quan đến các tiêu chí chưa đạt cùng tham dự để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tập trung công tác hỗ trợ, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí xã, huyện NTM; sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn các huyện là cần thiết nhất để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong tham gia “Ngày Chủ nhật NTM”. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, có sơ, tổng kết, để đánh giá, rút kinh nghiệm, trong đó lồng ghép việc tổng kết các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong xây dựng NTM, tổ chức thi đua - khen thưởng kịp thời, nêu gương người tốt, việc tốt thúc đẩy phong trào thêm lớn mạnh.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể, kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện những tiêu chí không cần nguồn vốn hoặc cần ít vốn để đầu tư. Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia các xã phối hợp với các ngành huyện tổ chức các lớp tập huấn về xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu cho Ban Phát triển ấp và người có uy tín trong ấp để thực hiện tốt công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM.

Có kế hoạch và văn bản chỉ đạo các xã trên địa bàn thực hiện việc nâng chất xã NTM, xã NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Tại thời điểm đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, các sở, ngành tỉnh sẽ tiến hành thẩm định lại tiêu chí NTM, NTM nâng cao cấp xã, đồng thời thẩm tra tất cả tiêu chí huyện NTM theo quy định của Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 đảm bảo theo yêu cầu trước khi trình Trung ương thẩm định.

Tập trung lãnh, chỉ đạo việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng NTM cấp xã, đảm bảo tính thực tế, khả thi, hiệu quả, phát huy lợi thế của từng xã. Đồng thời, thực hiện rà soát điều chỉnh, bổ sung đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện đạt chuẩn NTM theo hướng đảm bảo tính liên kết vùng, liên kết khu vực. Tổ chức công bố quy hoạch đã được rà soát, điều chỉnh, bổ sung và thực hiện quản lý quy hoạch theo đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch.

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án huyện NTM của 5 huyện là 8.407,481 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2021-2025 dự kiến huy động được 3.549,516 tỷ đồng (trong đó ngân sách trung ương, tỉnh 1.395,405 tỷ đồng), còn lại tiếp tục huy động giai đoạn sau năm 2025. Như vậy, nhu cầu đầu tư tiêu chí huyện NTM là rất lớn, trong khi nguồn vốn đáp ứng còn hạn chế. Do đó, địa phương cần quản lý chặt chẽ, triển khai có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và giải ngân đúng tiến độ. Tập trung huy động các nguồn lực, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của Trung ương, của tỉnh, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn huyện và nguồn vốn trong nhân dân để đẩy mạnh xây dựng NTM. Thu hút, mời gọi đầu tư, tranh thủ các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm theo các tiêu chí đã được quy hoạch, nhằm phát huy hiệu quả đầu tư.

Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện kiểm tra, giám sát trong quá trình xây dựng huyện NTM và giải ngân nguồn vốn thực hiện hàng năm. Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các ngành huyện với UBND các xã, giữa các ngành huyện với các sở, ngành tỉnh trong việc thực hiện tiêu chí xã, huyện NTM.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất