Quan tâm nâng cao chất và lượng đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước
Chi bộ Công đoàn Các khu công nghiệp Bến Cát tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới (Ảnh: Đỗ Trọng).

Chi bộ Công đoàn Các khu công nghiệp Bến Cát tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới (Ảnh: Đỗ Trọng).

Tạo chuyển biến về nhận thức

Theo đánh giá, những năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn chú trọng, quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng PTĐV, đặc biệt chú trọng PTĐV trong các DNNKVNN trên địa bàn tỉnh. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định: “PTĐV trong công nhân lao động (CNLĐ)” là một trong bốn chương trình đột phá. Đồng thời, Đảng bộ tỉnh đã có những chỉ đạo trọng tâm về công tác này: “Tích cực tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới, nhất là ở những địa phương, đơn vị, cơ sở có ít hoặc chưa có đảng viên... Quan tâm xây dựng tổ chức đảng, PTĐV trong doanh nghiệp (DN) tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài”.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 25-CTr/ TU về “Công tác phát triển Đảng trong CNLĐ giai đoạn 2021-2025”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/TU thực hiện công tác PTĐV nhiệm kỳ 2020-2025 và Đề án số 03-ĐA/TU về hỗ trợ nguồn lực thực hiện công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các DNNKVNN trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2022-2025.

Tiến sĩ Phạm Hồng Kiên (trường Đại học Thủ Dầu Một) trình bày tham luận tại hội thảo.

TS. Phạm Hồng Kiên (Trường Đại học Thủ Dầu Một) trình bày tham luận tại Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, TS. Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, cho biết Hội thảo nhằm tiếp tục cụ thể hóa quan điểm của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về công tác PTĐV; đồng thời cung cấp những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn về vai trò lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự tham gia của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên trong các DN tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài. Hội thảo đánh giá một cách toàn diện thực trạng công tác PTĐV trong khu vực này; những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm, cũng như đề xuất giải pháp và những kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác PTĐV trong các DNNKVNN thời gian tới.

TS. Nguyễn Hoàng Thao nhấn mạnh, Hội thảo cũng là dịp để các nhà khoa học chia sẻ kinh nghiệm về công tác PTĐV trong các DNNKVNN ở các địa phương khác, từ đó đối chiếu và làm bài học kinh nghiệm cho tỉnh. Qua Hội thảo sẽ góp phần tạo chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về tầm quan trọng, sự cần thiết phải tăng cường công tác PTĐV trong các DNNKVNN; tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, tập trung hơn nữa cho công tác PTĐV trong khu vực này. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Giải pháp

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng PTĐV trong các DNNKVNN. TS. Phạm Hồng Kiên, Trường Đại học Thủ Dầu Một, nêu rõ trước tiên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao hơn nữa nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng về PTĐV và tổ chức đảng trong DNNKVNN. Đây sẽ cầu nối giải quyết hài hòa lợi ích giữa nhà DN - Nhà nước - người lao động, góp phần phát triển DN, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm quyền lợi của DN và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giúp DN nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững trên tinh thần “đồng cam cộng khổ”, “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”. Đồng thời, cấp ủy các cấp tập trung xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình địa phương; phân công, bố trí đảng viên có năng lực, uy tín theo dõi vận động, giúp đỡ và giới thiệu các chủ DNNKVNN có đủ điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp vào Đảng tạo động lực cho người lao động phấn đấu vào Đảng.

Đồng chí Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Tỉnh đoàn, cho rằng để tạo nguồn PTĐV trong DNNKVNN cần thiết phải có tổ chức Đoàn Thanh niên tại DN. Với phương châm nơi nào có thanh niên công nhân, nơi đó có tổ chức Đoàn Thanh niên, giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh sẽ thành lập 200 tổ chức Đoàn và kết nạp 1.000 đoàn viên mới là thanh niên công nhân tại các DNNKVNN; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, giáo dục pháp luật cho thanh niên công nhân.

Kết luận tại Hội thảo, TS. Nguyễn Hoàng Thao cho biết qua các tham luận gửi đến Hội thảo đã thể hiện những kết quả đạt được cho thấy sự nỗ lực, cố gắng khắc phục những khó khăn để xây dựng được tổ chức đảng, PTĐV trong các DNNKVNN trên địa bàn tỉnh với tinh thần thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hội thảo tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, của Tỉnh ủy đối với công tác xây dựng Đảng, công tác PTĐV nói chung và công tác PTĐV ở các DNNKVNN trên địa bàn tỉnh. 

Hội thảo đã nhận được 35 bài tham luận của các nhà khoa học, giảng viên và lãnh đạo các huyện, thị, thành phố. Các bài tham luận đã tập trung làm rõ 3 vấn đề, gồm cơ sở lý luận; cơ sở thực tiễn, bài học kinh nghiệm và những giải pháp, kiến nghị đối với công tác PTĐV trong DNNKVNN...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất