Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương thông tin chuyên đề quý III-2022

Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy Khối, lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc và các đồng chí báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối.

Đ/c Lại Xuân Lâm trao quyết định các báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối.

Đ/c Lại Xuân Lâm trao quyết định kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương công bố quyết định kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025; chia tay các đồng chí thôi tham gia Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về chuyên đề “Tình hình Nga - U-crai-na và một số vấn đề về Biển Đông”.

Đ/c Lê Hải Bình trao đổi một số nội dung tại hội nghị.

Đ/c Lê Hải Bình trao đổi một số nội dung tại Hội nghị.

Theo định hướng của Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, đối với công tác xây dựng Đảng, trong quý IV-2022, các báo cáo viên và các cấp ủy tập trung tuyên truyền về kết quả và các nội dung Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, trọng tâm là Chương trình hành động của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc, để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục tuyên truyền về kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề năm 2022 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương” trong Đảng bộ Khối và các đảng ủy trực thuộc.

Các báo cáo viên và các cấp ủy đẩy mạnh tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Công tác tuyên truyền cũng cần tập trung vào việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; kết quả Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương; kỷ niệm 74 năm, tiến tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương (7-11-1948 - 7-11-2023)…

Đối với công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, báo cáo viên và các cấp ủy tập trung một số nội dung về việc tiếp tục quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, khẳng định rõ Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ với các nước, nhất là các nước láng giềng, nước lớn, các đối tác quan trọng; xử lý hài hòa, cân bằng quan hệ giữa các nước.

Bên cạnh đó, tuyên truyền về tình hình Trung Quốc và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc hơn 70 năm qua, trong tình hình hiện nay, việc củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phù hợp lợi ích lâu dài của hai nước và nhân dân hai nước, có lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác ở khu vực và trên thế giới; tăng cường thông tin tích cực về quan hệ hợp tác; đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu ảnh hưởng đến quan hệ hai Đảng, hai nước.

Báo cáo viên và các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm: 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2022), kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022; Năm Hữu nghị Việt Nam - Căm-pu-chia 2022; 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (10-12-1982 - 10-12-2022); 20 năm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông - DOC (4-11-2002 - 4-11-2022) và 10 năm Luật Biển Việt Nam.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng như: kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23-11-1922 - 23-11-2022); 50 năm Ngày chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (18-12-1972 - 18-12-2022); 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2022).

Báo cáo viên và các cấp ủy tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên về tình hình Nga - U-crai-na và một số vấn đề về Biển Đông theo nội dung thông tin chuyên đề; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền những đánh giá, nhận định khoa học của quốc tế về tính hiệu quả của việc tiêm mũi vắc-xin tăng cường, từ đó tạo sự đồng thuận của người dân về sự cần thiết hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ người 18 tuổi trở lên. Tăng cường tuyên truyền sự nỗ lực, trách nhiệm, cống hiến của lực lượng y tế và các lực lượng phòng, chống dịch; đấu tranh phê phán những thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội, gây tâm lý tiêu cực cho cán bộ nhân viên Ngành Y tế…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất